Toon zoekbalkToon menu

ICT hulpmiddelen voor VB'ers

verstandelijke-beperking-internet-ict-hardware-softwareInformatie over toegankelijkheid van hardware, software en taalgebruik voor mensen met een verstandelijke beperking. In de nabije toekomst zal het geen toegang hebben tot en niet kunnen omgaan met informatie- en communicatietechnologie de voornaamste reden van (maatschappelijke) uitsluiting vormen, belangrijker dan het al of niet hebben van werk, de hoogte van je inkomen of de kleur van je huid. (LINC – SPK, 2009)

Auteur: Sanne van der Hagen

Internetverbinding voor mensen met verstandelijke beperking

Voor mensen met een verstandelijke beperking is toegang tot een computer met internetverbinding niet vanzelfsprekend. De reden hiervoor kunnen divers zijn. Men kan geen toegang krijgen omdat er te weinig financiële middelen tot zijn of haar beschikking staan. Men kan een fysieke beperking hebben waardoor aanpassingen nodig zijn. Men kan een verstandelijke beperking hebben wat toegang bemoeilijkt of men is afhankelijk van anderen voor toegang.

Deze  ‘anderen’ (begeleiders/ouders/etc.)  moeten dan over de mogelijkheden beschikken zelf toegang te krijgen én hun cliënt/kind te begeleiden naar toegang. En met toegang zijn we er nog niet. Als men niet over de mogelijkheden beschikt om om te gaan met de technologie heb je niets aan een internetverbinding.

De mogelijkheden om gebruik te maken van ICT zijn divers. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen cursussen volgen, maar kunnen ook gebruik maken van aangepast materiaal. Daarnaast kunnen aanbieders hun websites en materialen ook toegankelijker maken voor mensen met een verstandelijke beperking. Als de toegang  naar het internet – om wat voor reden dan ook – niet vanzelfsprekend  is, kan de zoektocht naar de juiste weg ingewikkeld zijn. Vragen als: Kan hij/zij dat wel? Waar vind ik een geschikt hulpmiddel? Ik weet zelf niet hoe het moet, hoe kan ik hem/haar dan goed ondersteunen? Wat is aangepaste software? Hoe maak ik mijn eigen website toegankelijk? Zijn vragen die door veel mensen gesteld worden, maar er zijn weinig mensen die de antwoorden hebben. Hier een overzicht van websites waar gezocht kan worden naar hulpmiddelen, software, toegankelijke sites, aangepaste sites (speciaal voor de doelgroep), toegankelijkheidseisen voor een website en organisaties die zich inzetten voor toegankelijk taalgebruik.

Waar vind ik…

Hulpmiddelen (hardware en software)

 • RDG Kompagne: Zeer uitgebreid aanbod aan ict-hulpmiddelen. Verkoop en advies.
 • Hulpmiddelenwijzer: Overzicht van allerlei hulpmiddelen. Het aanbod van ict-hulpmiddelen is nog wat beperkt.
 • Supportbeurs: Jaarlijks is er een beurs in de jaarbeurs in Utrecht. Een aanrader voor iedereen die dagelijks te maken heeft met mensen die afhankelijk zijn van hulpmiddelen.
 • Inclusive Technology: Engelstalig, maar zeer uitgebreid en handig!

Informatie over toegankelijkheid van websites

 • Accesibility: Expertisecentrum op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid van ICT. Op deze site vindt u informatie over richtlijnen, achtergronden, artikelen, tools en meer.
 • Drempelvrij: De Stichting Waarmerk drempelvrij.nl heeft als doelstelling de toegankelijkheid van Nederlandse websites te bevorderen voor iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking en senioren. Hiervoor is een transparante regeling met logo's en heldere normen opgezet die door de Stichting beheerd wordt.
 • Anysurfer Een kwaliteitslabel uit België voor websites die voor iedereen toegankelijk zijn — ook voor mensen met een beperking.
 • W3C Het World Wide Web Consortium. In het leven geroepen om één standaard te maken met webrichtlijnen. Ze hebben onder andere de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) ontwikkeld. Speciaal voor mensen met een functiebeperking.

Onderzoek naar behoeftes van mensen met een beperking in relatie tot ICT

 • K-point Inclusie en ICT – K-point wil via technologie en ICT-toepassingen en zijn vormingsaanbod de maatschappelijke participatie van kansengroepen in de samenleving versterken. K-point is ervan overtuigd dat dit niet alleen de maatschappelijk kwetsbaren ten goede komt, maar de gehele samenleving.
 • KING - Kan Ik NU Goed: Ontwerpen van gebruikersinterfaces voor cognitieve diversiteit. In dit project Kan Ik Nu Goed (KING) is op basis van kennis over cognitieve vaardigheden en mens-computer interactieprincipes een richtlijn ontwikkeld voor het ontwerpen van interfaces die deze groep toegang biedt tot grote hoeveelheden audiovisueel materiaal.
 • Powertools – Participatief ontwerpen van technologie ter bevordering van zelfredzaamheid bij cliënten met een cognitieve beperking. Onderzoek liep tot voorjaar 2018, met als uitkomst de toolkit Powertoolkit.
 • Able to include - The project ABLE-TO-INCLUDE will integrate a set of existing technologies to create an open-source and context aware accessibility layer which, when integrated with current and future ICT tools, can improve the daily life of people with IDD by understanding their personal situations and helping them to interact with the information society.

Informatie over toegankelijk (eenvoudig) taalgebruik

 • www.stichtingmakkelijklezen.nl/ Stichting Makkelijk Lezen zet zich in voor mensen met leesproblemen. Hebben diverse keurmerken en vertaalservices
 • www.eenvoudigcommuniceren.nl/  Uitgeverij van boeken, kranten en tijdschriften die eenvoudig taalgebruik hanteren.
 • www.bureautaal.nl/   Organisatie gespecialiseerd in eenvoudig Nederlands. Verzorgt cursussen, opleiding, herschrijven van teksten en advies.
 • www.lezenenschrijven.nl/ Stichting Lezen en schrijven zet zich in voor de laaggeletterde Nederlander. Site is echter zelf niet goed toegankelijk voor iemand die laaggeletterd is.
 • www.buro-opaal.nl Buro Opaal maakt ingewikkelde teksten gemakkelijker te lezen voor mensen met een verstandelijke beperking. Buro Opaal ondersteunt mensen met een beperking om keuzes te maken en mee te praten.

Hulpmiddelen bij mediaopvoeding & digitale vaardigheden

Het landschap voor hulpmiddelen bij mediaopvoeding van kwetsbare kinderen en jongeren is enorm in ontwikkeling op dit moment. Houd de website van Mediawijzer in de gaten hiervoor.

 • DeTweetfabriek: De Tweetfabriek verzorgt deskundigheidsbevordering, lezingen, workshops, gastlessen en teamtrainingen op maat over sociale media, mediawijsheid, mediaopvoeding en de digitalisering aan zorgprofessionals werkzaam in de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en buurt/wijkteams.
 • Digimeter: Met de Digimeter kunnen gemeenten, UWV’s en andere organisaties snel in kaart brengen of iemand moeite heeft met digitale vaardigheden. Denk aan handelingen als een waterstand doorgeven en een advertentie op Marktplaats maken. De Digimeter is een online instrument en is speciaal ontwikkeld voor mensen met een laag taalniveau. Let op! Je moet eerst een inlog aanvragen om het instrument te kunnen gebruiken.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Henk Bout 8/9/2021

Beste mensen, voor stichting de Paraplu in Zeist zoek ik een leermethode omgaan met een computer voor mensen met een beperking. Bestaat zoiets ?

Alvast bedeankt,
Henk Bout