Naar hoofdinhoud Naar footer

Ouderinitiatieven bundelen krachten

Gepubliceerd op: 18-11-2020

In Nederland zijn er zo’n tweehonderd ouderinitiatieven voor mensen met een beperking en/of autisme. Deze zomer hebben zij zich verenigd in de Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI). De LVOI wil zich sterk maken voor goede wetgeving en tegen onnodige registratielasten. Gezamenlijk kunnen zij dat beter aanpakken dan ieder apart.

Bij een ouderinitiatief kiezen naasten ervoor om zelf het wonen en de zorg voor hun familielid met een beperking te regelen. Door bijvoorbeeld zorg in te kopen bij een partner. Hierbij maken zij vaak gebruik van het persoonsgebonden budget (PGB). Dit heeft geleid tot veel kleinschalige non-profitinstellingen die door naasten zijn opgericht.

Registratiedruk

Op deze organisaties komt echter momenteel veel overheidsbeleid af. Zo ontstaat er bijvoorbeeld door de Wet langdurige zorg (Wlz) onnodig veel registratiedruk. 

Samen met partners: Per Saldo en Naar Keuze

De LVOI wil dan ook opkomen voor de belangen van ouderinitiatieven. Dit door hun stem te laten horen bij de overheid, zorgkantoren en gemeenten. Hierbij trekken ze samen op met andere partners zoals budgethoudersverenigingen Per Saldo en Naar Keuze. In november zal de LVOI haar eerste ledenvergadering houden.

Over begeleiding à la carte

Deze aanpak is ontwikkeld in het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte van Volwaardig leven [2019-2021] van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorgaanbieders werkten aan hun eigen aanpak voor vernieuwing van persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector.

Lees meer

Deel deze pagina via: