Naar hoofdinhoud Naar footer

Terugblik Congres Toekomstagenda 2024: samen maken we de weg vrij voor vernieuwing in de gehandicaptenzorg

Gepubliceerd op: 27-03-2024

Op 25 maart vond in het Beatrixtheater in Utrecht het Congres ‘Toekomstagenda Zorg voor mensen met een beperking’ plaats. De dag stond in het teken van: je hebt ieders talent nodig om een gemeenschap te bouwen. Door de krachten te bundelen, maken we de weg vrij voor vernieuwing in de gehandicaptenzorg.

Het congres werd georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vilans leverde een bijdrage vanuit de programma's Innovatie-impuls 2, Begeleiding à la carte 2 en Regiokracht. Daarnaast ging onze razende reporter Freek Felet op pad. In de video hieronder vraagt Freek aan enkele deelnemers hoe zij kijken naar de toekomst van de gehandicaptenzorg. 

Innovatie-impuls 2 (IIG-2)

De Innovatie-Route is een manier waarop je duurzaam zorgtechnologie kunt implementeren in jouw zorgorganisatie. De route is ontwikkeld binnen de Innovatie-impuls 1, gebaseerd op geleerde lessen en onderzoek, die we ook in de Innovatie-impuls 2 gebruiken bij circa 30 nieuwe organisaties. De Innovatie-impuls is een programma van Vilans in samenwerking met Academy Het Dorp. 

Begeleiding à la carte  2 (BALC-2) 

Twinkelroute: een reis langs inspirerende voorbeelden voor persoonsgerichte zorg. Twinkels zijn goede ideeën voor vernieuwende persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector. Ze zijn bedacht en ontwikkeld door deelnemende zorgorganisaties tijdens Begeleiding à la carte 1. In Begeleiding à la carte 2 gaan we samen de beweging van persoonsgerichte zorg verder brengen.  

'Bij Begeleiding à la carte bijvoorbeeld zie je dat zorgorganisaties elkaar opzoeken om van elkaar te leren. Dit is te merken bij de aanpakken voor persoonsgerichte zorg, waarmee organisaties aan de slag zijn gegaan. VWS hoeft hierin niet te sturen, want organisaties weten elkaar steeds beter te vinden.’ 

Michiel Geschiere, directeur Langdurige Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

RegioKracht

Sectoroverstijgend samenwerken in de regio. RegioKracht gaf een inkijkje in de wijze waarop het programma projecten in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg ondersteunt. De projecten stimuleren stevige en duurzame regionale samenwerking om zorg toegankelijk te houden. 

YouTube video thumbnail

Deel deze pagina via: