Naar hoofdinhoud Naar footer

Voortgangsrapportage Innovatie-impuls 2 en Begeleiding à la carte 2

Gepubliceerd op: 29-05-2024

Ervoor zorgen dat innovatieve sociale en technologische oplossingen vanzelfsprekend worden ingezet als onderdeel van zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Dat is de gezamenlijke ambitie van deze twee deelprogramma’s. In deze voortgangsrapportage lees je op welke manier in het jaar 2023 is gewerkt aan deze opgave.

Innovatie-impuls 2 en Begeleiding à la carte 2 zijn twee deelprogramma’s van de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Deze worden gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Beide deelprogramma’s voert Vilans uit in opdracht van het ministerie van VWS. Bij de uitvoering van de Innovatie-impuls 2 werkt Vilans intensief samen met Academy Het Dorp.

Transformatieopgave

Het Nederlandse zorgsysteem is bezig met een transformatie, ook als het gaat om de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. De ambitie om kwaliteit van leven centraal te stellen en de zorg daar zo goed mogelijk bij te laten aansluiten, staat hierbij voorop. Tegelijk groeit het tekort aan zorgprofessionals en is er dubbele vergrijzing.

Veel organisaties zijn aan de slag om de transformatieopgave concreet vorm te geven. Zij maken hierbij gebruik van sociale en technologische innovaties die helpen bij het waarborgen van persoonsgerichte zorg en ondersteuning van goede kwaliteit. De ontwikkeling en de inzet van nieuwe, innovatieve oplossingen is van groot belang om nu én in de toekomst persoonsgerichte zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden. Zodat mensen met een beperking meer eigen regie ervaren en zo zelfstandig mogelijk het leven leiden dat zij willen.

Ondersteuning via twee deelprogramma’s

Met de uitvoering van de deelprogramma’s Innovatie-impuls 2 (IIG-2) en Begeleiding à la carte 2 (BALC-2) inspireren en ondersteunen we zorgorganisaties die werken aan deze transformatieopgave door de inzet van sociale én technologische innovaties.

Opzet rapportage

Zowel Innovatie-impuls 2 als Begeleiding à la carte 2 bouwen voort op deelprogramma’s die zijn uitgevoerd onder het programma ‘Volwaardig leven’, waarbij de opzet en activiteiten van IIG-2 en BALC-2 wel degelijk anders zijn dan hun voorlopers. Het jaar 2023 stond daarom in het teken van het ontwerpen, opbouwen en opstarten van deze twee nieuwe deelprogramma’s. We starten de rapportage met een korte beschrijving vanuit het perspectief van beide deelprogramma’s. Hierin belichten we hoe het deelprogramma, de organisaties en de sector er in algemene zin voorstaan wanneer we kijken naar de inzet van innovatieve, sociale en technologische oplossingen die bijdragen aan de doelstellingen zoals hierboven omschreven. Vervolgens rapporteren we inhoudelijk over de activiteiten, ontwikkelingen en resultaten in 2023.

Downloads

Deel deze pagina via: