Naar hoofdinhoud Naar footer

9 inzichten voor opschaling zorgtechnologie uit de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg

Gepubliceerd op: 22-08-2023

Opschaling van zorgtechnologie is voor veel organisaties een uitdaging. Bij InteraktContour kozen ze voor de strategie om de methodiek op te schalen, in plaats van de technologie zelf. Programmamanager technologie Nina Huijboom: ‘Zo borg je namelijk dat technologie op maat wordt ingezet en blijft aansluiten op de behoeftes van cliënten.’

De inzet van technologie heeft daadwerkelijk meerwaarde voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Dit zijn de bevindingen van InteraktContour na de uitvoering van diverse pilots om technologie uit te proberen en resultaten in kaart te brengen. Zij werden daarbij begeleid door de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg. Daarin leerden zij stap voor stap hoe je ervoor kunt zorgen dat technologie gebruikt wordt, en aansluit op de behoeften van cliënten.

Pilot woonlocatie de Klokkenbelt

Op woonlocatie de Klokkenbelt in Almelo wordt bijvoorbeeld technologie ingezet die ondersteunt bij handelingen zoals het open- en dichtdoen van gordijnen en deuren, het afdrogen met behulp van een doucheföhn en het aan- en uitdoen van verlichting. De organisatie gaat daarbij uit van de behoeftes van cliënten. Die willen graag meer vrijheid, minder afhankelijkheid en meer eigen regie ervaren. Bijvoorbeeld door in alle rust en op eigen tempo te kunnen douchen.

Lees ook: Innovatie-Route, Fase 1, Etappe 3: Ontdek de echte gebruikersvraag.

Opschaling naar 190 cliënten

Nina: ‘De technologieën die gebruikt worden in onze organisatie, voldoen aan 1 of meer doelstellingen. Namelijk: (1) het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt, (2) meer cliëntveiligheid en (3) meer tijdswinst voor medewerkers. Een besparing van 57,5 uur ongeplande zorg per maand bij 13 cliënten was een belangrijk resultaat uit het project op de Klokkenbelt. De vrijgemaakte tijd kunnen medewerkers besteden aan specialistische begeleiding wat de kwaliteit van zorg ten goede komt. De technologieën gaan ook toegepast worden op een locatie in Enschede en in Zwolle. We zijn al opgeschaald van 67 naar 85 cliënten. Met de locatie in Zwolle komen daar nog eens 150 cliënten bij.’

Lees ook: Innovatie-Route, belangrijk aandachtspunt nummer 3: Werk in lijn met jullie missie en visie: Jouw Intro; start hier! 

9 inzichten voor de opschaling van technologie

Voor een succesvolle implementatie en opschaling van technologie zijn veel aspecten van belang InteraktContour heeft bij het implementatietraject gebruik gemaakt van de stappen uit de Innovatie-Route. Bij het doorlopen van deze stappen deden zij veel inzichten op, die zij hier graag delen.

InteraktContour heeft in 2022 een technologiemarkt op 4 locaties gehouden. Cliënten én medewerkers zijn daar geïnformeerd en geënthousiasmeerd over het gebruik van technologie. Dit resulteerde in een groei van 120% van het aantal leningen in de uitleenservice. Daarnaast lenen 22% meer cliënten een product. Nina: ‘We hebben 55 technologische producten in onze uitleenservice. Cliënten kunnen eerst een product lenen en vrijblijvend uitproberen. Als het product meerwaarde heeft, kan de cliënt of locatie het product aanschaffen. Dit jaar zal er op 20 locaties een technologiemarkt worden georganiseerd. Zo’n technologiemarkt werkt goed om aandacht te creëren voor alle mogelijkheden die technologie te bieden heeft.’

Lees ook: Innovatie-Route, Fase 2, Etappe 12: Het eerste echte gebruik met eindgebruikers  

Een belangrijk inzicht bij InteraktContour is dat je niet technologie moet opschalen, maar de werkwijze die tot de inzet van technologie leidt. Nina: ‘Op deze manier zorg je ervoor dat technologie op maat wordt ingezet. En dat de regie bij de cliënt blijft en diens begeleider. Het voorkomt dat technologie ongebruikt in de kast belandt en dat je onnodig kosten maakt. We hebben bijvoorbeeld een stappenplan ontwikkeld waarmee begeleiders een passend hulpmiddel kunnen matchen bij de cliëntvraag. Door deze methode breed te implementeren volgt de opschaling van technologie vanzelf. ’

Onder het kopje ‘Downloads’ vind je de cijfers en feiten over opschaling projecten InteraktContour. 

Lees ook: Innovatie-Route, Fase 1, Etappe 3: Ontdek de echte gebruikersvraag  

Voor de opschaling heeft InteraktContour een programmaplan opgesteld voor de komende 2 jaar. Hierin is onder andere aandacht voor het fundament onder de technologie. Denk hierbij aan financieringsafspraken, aanpassingen in het takenpakket van medewerkers, het ontwikkelen van digitale vaardigheden bij medewerkers, het goed inregelen van het beheer van technologie en het regelen van randvoorwaarden in de ict. Nina: ‘Zonder dit fundament, is opschaling gewoon niet mogelijk.’

Lees ook: Innovatie-Route, Fase 2: 


‘Laat echt de meerwaarde zien van verschillende technologische oplossingen. Dit helpt bij de adoptie van technologie door medewerkers en creëert een olievlek.’ 

Nina Huijboom, Programmamanager

InteraktContour heeft verschillende technologieprojecten lopen. Nina: ‘In alle projecten zijn verschillende functies goed vertegenwoordigd voor het creëren van een breed draagvlak. Zo hebben we in ieder projectteam iemand van ict, communicatie en leren en ontwikkelen. Maar daarnaast wil je ook dat er samenhang is. Daarom hebben we een overkoepelend programmateam dat uit projectleiders bestaat, waarin we ervaringen, kennis en uitdagingen uitwisselen. We komen 1 keer per maand bij elkaar en hebben gezamenlijke doelen opgesteld waarop we evalueren en rapporteren.’

Lees ook: Innovatie-Route, Fase 1, Etappe 2: Op naar een sterk team, stel je projectteam samen  

In 2022 zijn 7 locaties overgegaan op het oproepsysteem BproCare. Cliënten hebben een tablet waarop ze specifiek kunnen aangeven waar zij hulp bij nodig hebben. Zo komt niet iedere druk op de knop als alarm binnen, maar als verzoek om hulp bij douchen, toiletgang of bij de was. Bij cliënten leidt dit tot een groter gevoel van regie en medewerkers kunnen daardoor beter hun werk indelen. Dit jaar gaat InteraktContour de methodiek bij de overige 19 locaties implementeren. Voor optimaal resultaat is er een stappenplan ontwikkeld dat ervoor zorgt dat de installatie ook daadwerkelijk tot een goede implementatie leidt.

Lees ook: Innovatie-Route, Fase 4, Etappe 19: Evaluatie   

Evalueren en verbeteren

Nina: ‘Met de stappen evalueren we zowel op cliënt- als zorgprocesniveau. De stappen bestaan uit vragen als: Kan elke cliënt op een prettige manier alarmeren? Hoe ga je als medewerker om met een oproep? Welke aanpassingen maken we bijvoorbeeld op een cliënttablet? We hebben nu de eerste locatie geëvalueerd. Het verbetertraject leidt tot 20 % minder oproepen. Dus dat betekent 20 % minder ongeplande zorg.’

Nina:Bij opschaling helpt het om je af te vragen welke impact het heeft op werkprocessen. Een voorbeeld is ons project digitale dagbesteding. Nu hebben we dat geïmplementeerd onder alle cliënten die we thuis begeleiden. Dit jaar komen hier ook de cliënten van woonlocaties bij. In eerste instantie hebben we ingezet op blended dagbesteding. Maar dat is voor cliënten en medewerkers niet echt de juiste vorm gebleken. Om naast fysieke ook digitale dagbesteding te blijven aanbieden, hebben we een team digitaal opgericht. Zij gaan volledig digitaal dagbesteding aanbieden. Hiermee kunnen we ons dagbesteding aanbodlandelijk aanbieden. Dat vraagt dus om verandering van je processen binnen je organisatie.’

Lees ook: Innovatie-Route, Fase 2, Etappe 7: Herontwerp het werkproces   

Duurzame ondersteuning is een basis voor een goede implementatie. Weten wat hierin precies nodig is, is eveneens een voorwaarde om goed op te kunnen schalen. Nina: ‘Nazorg en duurzame ondersteuning zijn ook nodig als een project is afgerond en de meerwaarde van een technologie is aangetoond. Medewerkers zullen immers vragen blijven houden en tegen problemen als storingen aanlopen. Ook wil je dat nieuwe medewerkers goed in het gebruik van technologie worden meegenomen. Momenteel zijn we bezig daar een ondersteuningsteam voor in te richten. De inzichten over dit proces kunnen we mooi meenemen in de opschaling.’

Programmamanager Nina Huijboom: ‘Focus helpt om onze doelstellingen te behalen en medewerkers niet te overvragen. Dat betekent dat we de bewezen technologieën die we al in huis hebben breder gaan inzetten.’

Nina: ‘Opschaling betekent ook een bredere groep medewerkers betrekken bij de inzet van technologie. We hadden al taakhouders aangesteld om technologie onder de aandacht te brengen. Nu is het als aandachtsgebied echt opgenomen in het takenpakket van onze persoonlijke begeleiders van cliënten (zorgregisseurs). Daarmee wordt de inzet van technologie op maat een vanzelfsprekend onderdeel in onze ondersteuning. De zorgregisseurs kunnen daarbij mooi de expertise van de taakhouder benutten.’

Nina: ‘We hebben een grote opschalingsopgave en kunnen de middelen maar één keer inzetten. Focus helpt om onze doelstellingen te behalen en medewerkers niet te overvragen. Dat betekent dat we de bewezen technologieën die we al in huis hebben breder gaan inzetten. We kiezen bewust voor één onderwerp waarop we innoveren, dat is datagedreven werken. We hebben hiervoor al een project uitgevoerd om de data uit onze oproepsystemen te analyseren en daarover in gesprek te gaan met locaties. Daarvoor hebben we ook weer een methodiek ontwikkeld. Het is namelijk niet genoeg om data te verzamelen. Je wilt met elkaar echt tot een werkwijze komen in hoe je data kunt gebruiken voor het verbeteren van zorg.’

Over InteraktContour

InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren na hersenletsel dat is ontstaan door bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of ziekte. Hun leven en dat van hun naasten verandert. Naar werk of school lukt vaak niet meer en thuis is alles anders.

Toch is er altijd íets mogelijk, en daar richt InteraktContour zich op. We bieden gespecialiseerde ondersteuning en zorg en kijken samen vooruit. Zo kunnen cliënten en hun naasten verder in hun leven, woonsituatie en werk. Het zorgaanbod van InteraktContour bestaat uit:

  • Wonen met zorg op een locatie van InteraktContour of zelfstandig
  • Dagbesteding en begeleiding thuis
  • Behandeling vanuit het landelijke behandelprogramma Hersenz
  • Arbeidsre-integratie
  • Mantelzorg Match in de gemeente Utrecht

Ze hebben 34 woonlocaties, 41 dagbestedingslocaties en 9 behandellocaties in Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht. www.interaktcontour.nl

Meer weten over de implementatie op de Klokkenbelt? En over de meerwaarde van zorgtechnologie voor cliënten met NAH? Bekijk dan het artikel ‘ Technologie betekent een enorme vooruitgang voor mijLees meer verhalen over het opschalen van zorgtechnologie:

Downloads

Deel deze pagina via: