Naar hoofdinhoud Naar footer

ASVZ: Triple-C

Gepubliceerd op: 20-06-2024

In Begeleiding à la carte 2 gaan zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg aan de slag met vernieuwende en persoonsgerichte zorg. Verschillende organisaties hebben hiervoor een speciale aanpak ontwikkeld. Hieronder maak je kennis met de aanpak van ASVZ.

ASVZ

ASVZ is een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij bieden zorg en ondersteuning aan op het gebied van wonen, dagbesteding, diagnostiek en behandeling. Daarnaast ondersteunen zij ook mensen in hun eigen huis. ASVZ geeft ondersteuning aan ongeveer 6000 cliënten in verschillende delen van het land. Zij geloven dat ieder mens krachten en talenten heeft. De krachten en talenten zijn het vertrekpunt van de begeleiding.

De aanpak

Triple-C is een methodiek voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. De behoeften van de cliënten zijn het uitgangspunt van de methodiek. Het doel van de methodiek is om het gewone leven te ervaren. Als cliënten zich veilig voelen en een betekenisvolle daginvulling hebben, zal het probleemgedrag verdwijnen naar de achtergrond.

In Begeleiding à la carte 1 heeft ASVZ materialen ontwikkeld om met elkaar in gesprek te gaan over Triple-C. Het is belangrijk dat deze materialen begrijpelijk en toegankelijk zijn voor cliënten en begeleiders.

Droom 

ASVZ wil met hulp van de materialen het gesprek aangaan met cliënten en begeleiders over Triple-C. Tijdens deze gesprekken wordt er gekeken naar de behoeften van de cliënten.  De droom van ASVZ is dat cliënten zoveel waar mogelijk eigen regie hebben op hun eigen leven en begeleiding. De hulpmiddelen van Triple-C kunnen hierbij helpen.

Aan de slag

In Begeleiding à la  carte 2 gaat ASVZ verder met het ontwikkelen van materialen voor Triple-C in eenvoudige taal. Ook gaat de organisatie de begeleiders handvatten geven om het gesprek te voeren over Triple-C.

Over Begeleiding à la carte 2 

Begeleiding à la carte 2 wordt uitgevoerd door kennisorganisatie Vilans en gesubsidieerd door het ministerie VWS als onderdeel van Toekomstagenda ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’. Het programma loopt van 2023 tot en met juni 2026.

Lees meer

Deel deze pagina via: