Naar hoofdinhoud Naar footer

DigiContact als hulpmiddel voor betere kwaliteit zorg

Philadelphia zet DigiContact in als aanvulling op de persoonlijke begeleiding van cliënten. Daarvan ervaren cliënten én begeleiders de voordelen.

Waarom zou je als aanbieder in de zorg voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking DigiContact willen toevoegen aan de persoonlijke begeleiding die je biedt? 'Om twee redenen', vertelt Karin van Beek, locatiemanager bij Philadelphia. 'De ene is het dreigende, structurele personeelstekort in de zorg. De andere is dat we het voor deze doelgroep zien als een kwaliteitsverbetering. Deze mensen hebben moeite met het uitstellen van de zorgvraag. Toch is dit vaak onontkoombaar omdat de medewerker met andere dingen bezig is op het moment dat de vraag wordt gesteld.'

Wat is digicontact?

'DigiContact stelt ze 24/7 in staat hun zorgvraag te stellen, en degene die de vraag ontvangt (een hbo-opgeleide zorgverlener) heeft toegang tot hun dossier zodat de cliënt niet steeds zijn hele verhaal hoeft te vertellen. De vraag en het antwoord worden ook in het dossier opgenomen. Het digitale en het fysieke team hebben dus dezelfde informatie tot hun beschikking.'

Digitaal contact leidend

In de ambulante setting gebruikte Philadelphia DigiContact al langer, maar wilde dit ook in de zorg en wonen locaties gaan doen. 'Ons uitgangspunt hierbij was direct de cliënten én de fysieke medewerkers bij de opzet betrekken', zegt Van Beek, 'en het digitale contact leidend laten zijn en het fysieke contact aanvullend. Een voorbeeld: voor een cliënt die een baan tot onderwerp benoemt waaraan hij wil werken, kan de begeleiding digitaal verlopen en meegaan naar het sollicitatiegesprek fysiek. Dan kun je taken verdelen. Een ander voorbeeld: een cliënt met een eetprobleem. Soms volstaat een aansporing om te gaan eten, soms is fysieke aanwezigheid nodig.' De cliënten krijgen voor het digicontact een iPad. Een gesloten systeem waarop DigiContact de enige functie is. Onafhankelijk van de kwaliteit van het eigen device van de cliënt dus en van de vraag of die op tijd updates installeert.

'Het voelde een beetje onwennig'

Renato Mulder kreeg zijn iPad september vorig jaar. 'Het voelde een beetje onwennig', vertelt hij, 'maar ik ben gewoon vragen gaan stellen en dan leer je de mensen aan de andere kant van de lijn vanzelf kennen. Het is fijn dat dit nu gewoon altijd kan. Tot september woonde ik nog thuis en moest ik altijd bij mijn vader of moeder terecht met mijn vragen. Die werden daar natuurlijk wel eens een beetje moe van. Als ik ze nu spreek, is het gewoon voor de gezelligheid. Via DigiContact kan ik bijvoorbeeld vragen stellen over eten koken of als ik moeite heb met in slaap komen. Maar ik kan ook even bellen om te vertellen dat ik een leuke dag heb gehad.'

Mooi aanvullend

Philadelphia heeft DigiContact direct als uitgangspunt gehanteerd bij opening van de nieuwe locatie Stadspark. 'De cliënten zagen meteen het voordeel', zegt Van Beek. Voor de medewerkers was het meer wennen. Zij kozen voor de zorg omdat ze zorg willen verlenen. We hebben dus goed moeten uitleggen dat we niet streven naar zorg zonder fysieke medewerkers.

We willen onze cliënten een leven bieden dat zo normaal, zelfstandig en zelfredzaam mogelijk is. Het is echt aanvullend aan elkaar.

Karin van Beek, locatiemanager bij Philadelphia

Nu onderzoekt Philadelphia of DigiContact ook een plaats kan krijgen op al bestaande locaties. 'Dat vraagt een andere aanpak, omdat cliënten daar al gewend zijn aan een manier van werken', zegt Van Beek. 'Door de succesverhalen uit Stadspark zien de medewerkers wel al de voordelen. Een mooi voorbeeld is de cliënt die het gewend was heel vaak naar haar ouders te bellen als ze van het team niet meteen een antwoord kreeg op haar vraag. Nu DigiContact er is, heeft ze die behoefte veel minder en hebben de ouders dus ook meer rust.'

'Ik ben nu al zelfstandiger'

Het wachten is nog op de uitkomsten van tevredenheidsonderzoek onder de cliënten van Stadspark. 'We horen wel al vaak dat cliënten het op prijs stellen dat ze gewoon altijd hun vraag kunnen stellen', zegt Van Beek. Renato Mulder kan zijn mening nu al geven. 'Ik ben nu meer zelfstandig', zegt hij, 'ik kan beter mezelf redden. Er is altijd iemand als het even niet lukt, en dan durf je meer. Ik zou niet meer zonder willen.'

Passend in de Innovatie-impuls

Welk advies heeft Van Beek voor andere zorgaanbieders die overwegen met DigiContact aan de slag te gaan? 'Gewoon doen', zegt ze onomwonden. 'Het levert je in kwaliteit van zorg veel op en draagt ook bij aan de oplossing voor het dreigende personeelstekort.' Dat DigiContact een nadrukkelijk aandachtspunt is in de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg begrijpt ze dan ook heel goed. 'Het onderwerp is met de coronacrisis alleen nog maar urgenter geworden', zegt ze. 'Bij ons heeft het met corona zelfs nog een extra functie gekregen voor de medewerkers, want zij kunnen DigiContact ook gebruiken om elkaar vragen te stellen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij je in je ochtenddienst niet weet of je bij een cliënt mag komen omdat je de avond ervoor hebt gehoord dat iemand in je omgeving positief getest is. Je kunt dan direct overleggen en afstemmen met elkaar. Ook op die manier draagt DigiContact bij aan betere zorg.'

Lees meer over (digitale) zorg op afstand

Deel deze pagina via: