Naar hoofdinhoud Naar footer

Een passende dagbesteding voor mensen met EMB

Zorgorganisatie De Berkelhof wil voor een kleinschalige dagbestedingsgroep medewerkers opleiden die zoveel mogelijk zorghandelingen zelf kunnen uitvoeren. Bestuurder Susanne Krisse: ‘Zo voorkomen we dat mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) te maken krijgen met te veel verschillende zorgverleners.’

Zorgorganisatie De Berkelhof kreeg meerdere verzoeken van ouders die voor hun kinderen met EMB een passende vorm van dagbesteding wilden. Bijvoorbeeld het werken met dieren op een boerderij. Susanne: ‘Dat passende aanbod bestond alleen nog niet. Daarom zijn we gaan kijken hoe we dat konden faciliteren.’ 

"Het is niet elke dag een andere collega; er is een vast gezicht en dat betekent ook een stukje meer vertrouwen", vertelt Eelco Mooij, projectleider van De Berkelhof. Bekijk de video voor meer informatie. 

YouTube video thumbnail

Een klein expertiseteam 

Suzanne: ‘Zo is een toiletruimte nodig waar mensen met een rolstoel terecht kunnen. Er moet een tillift aanwezig zijn en voldoende rustmogelijkheid. Ook moet het om een prikkelarme omgeving gaan. En tot slot moeten er allerlei voorbehouden handelingen worden uitgevoerd. En zo is het idee ontstaan: kunnen we die zorg van de verpleegkundige, logopedist en fysiotherapeut niet integreren? Zodat een klein expertiseteam al die handelingen kan uitvoeren.’

Zorg op dagbestedingslocatie 

‘Het is namelijk belangrijk dat dit soort handelingen op de dagbesteding zelf kunnen plaatsvinden,’ vertelt begeleider Eelco Mooij. ‘Als iemand naar de fysiotherapeut moet dan moet er van alles geregeld worden qua vervoer. Dat betekent dan al zo een uur onderbreking. Dat is heel belastend voor mensen met EMB, want hun batterij loopt daarop echt leeg. We willen dat het zorg- en begeleidingsschema zich aan hen aanpast in plaats van andersom.‘

Goed kunnen lezen van signalen

Daar komt bij dat mensen met EMB al met zoveel verschillende zorgverleners te maken hebben. Susanne: ‘Terwijl communicatie zo belangrijk is bij EMB-cliënten. Je moet signalen goed kunnen lezen en goed kunnen begrijpen. Met minder betrokkenen, kan je de kwaliteit van de communicatie bewaken. Belangrijk, want hoe beter de cliënt wordt begrepen, des te beter hij zich kan uiten.’

Hoe organiseer je dagbesteding waar mensen met EMB blij van worden?

Tips vanuit de Berkelhof:

  1. Gewoon doen. ‘Je kunt er eindeloos over blijven praten, maar daar kom je niet verder mee.' 
  2. Belangrijk daarbij is dat je de basis snel hebt staan. Dus: dat je zorg kunt verlenen en begeleiding kan bieden op een veilige en verantwoorde manier. We maken daarbij slim gebruik van de medewerkers die al veel ervaring hebben met mensen met EMB.
  3. Breed oriënteren. Wij zijn bij mensen thuis geweest, bij onderwijsinstellingen en andere zorgorganisaties.
  4. Je moet weten wat je ruimte is qua wet- en regelgeving. Maar de kunst is om de wet- en regelgeving ook weer niet te bepalend laten zijn in wat er mogelijk is.
  5. Tot slot maak gebruik van bestaande methodieken zoals de LACCS-methodiek. Dit voor de afstemming en aansluiting bij andere organisaties.’

Aan de slag!

Wil je meteen aan de slag met 'Eén paar handen'? Download dan het materiaal onderaan de pagina bij Downloads. 

Meer informatie

Susanne: ‘De inventarisatie van de behoeften gaat zoveel mogelijk via de ouders. Zij hebben immers de beste band met onze cliënten en weten dan ook wat goed is. Ouders vinden het belangrijk dat er niet alleen gekeken wordt naar de vakbekwaamheid, maar ook of iemand goed met hun kind omgaat. Dat zijn de zorgmedewerkers die je daarvoor wil inzetten. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties nodig die mensen gaan trainen in deelhandelingen en daarnaast een achterwachtfunctie hebben. Het moet wel verantwoord zijn.’ 

Eelco: ‘De missie en de visie, dat stellen we allemaal op in samenspraak met de ouders. De belangrijkste helpende factor is dat we als organisatie kleinschalig zijn. Dat zorgt voor korte lijntjes en het snel kunnen vormgeven.’ Susanne: ‘Door de kleinschaligheid, wordt ons beleid gevormd door de realiteit in plaats van andersom. Wat verder scheelt voor dit project is dat we een locatie hebben die veel mogelijkheden biedt. Zo hebben we een boerderij-erf ingericht als dagbestedingsplek, met onder andere een zintuigentuin. Een zintuigentuin bestaat uit toestellen die de zintuigen van mensen met EMB prikkelen.’

Twinkelmagazine

Alle Twinkels zijn gepubliceerd op Twinkelmagazine en komen voort uit de lessen van 35 zorgorganisaties binnen het project Begeleiding à la carte, onderdeel van het programma Volwaardig leven.

Over Begeleiding à la carte

Deze aanpak is ontwikkeld in het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte van Volwaardig leven [2019-2021) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorgaanbieders werkten aan hun eigen aanpak voor vernieuwing van persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector.

Lees meer over EMB

 

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 26-06-2023

Deel deze pagina via:

Contactpersonen