Naar hoofdinhoud Naar footer

‘Een visie is nodig om de effecten van technologie te kunnen evalueren’

‘Een gedragen visie op innovatie voorkomt dat de inzet van technologie tot kleine projecten beperkt blijft’, zegt Paul Raaijmakers, manager leren, ontwikkelen en innoveren bij Amarant. ‘Je moet ruimte houden om te experimenteren. Tegelijkertijd moet je de effecten van technologie wel ergens aan kunnen toetsen met elkaar.’

Paul: ‘Te vaak wordt er nog onvoldoende nagedacht over de meerwaarde van technologie. Dan verschijnt er een artikel over de inzet van een robot met een foto van een enthousiaste bestuurder erbij. Maar vervolgens staat dan een robot te verstoffen. Daarom moet je van tevoren goed met elkaar nadenken over wat je wilt bereiken. Zo vinden wij het belangrijk om technologie in te zetten om de kwaliteit van zorg voor cliënten te verbeteren, medewerkers te ontlasten en hoge kosten terug te brengen. De inzet van technologie moet vooral bijdragen aan de impact van deze doelstellingen.’

Bij Amarant wordt er gedacht in de mogelijkheden die mensen met een (verstandelijke) beperking, autisme of hersenletsel hebben. Samen met verwanten en samenwerkingspartners willen zij bijdragen aan het welzijn en geluk van hun cliënten. Dit door een veilig, ondernemend en professioneel werkklimaat te bieden waarin medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen.

Amarant heeft hiervoor onder andere het innovatiecentrum Imagine opgericht. Dit centrum fungeert als een bron van kennis waar medewerkers zich verdiepen in technologische innovaties, deze kennis delen en toepassen in de praktijk. Dit gebeurt door nauwe samenwerking binnen en buiten de organisatie, inclusief cliënten en hun naasten. Daarbij wordt getest, geëvalueerd en aangepast, met een sterke focus op de implementatie van deze innovaties. Het uiteindelijke doel is om zorgtechnologie op een organisatiebrede schaal in te zetten en zo de beoogde impact te realiseren.

Duurzame inzet van technologie

Paul: ‘Daarnaast zie je bijvoorbeeld dat een team enthousiast is over een technologie. Maar dat betekent nog niet dat het bij een ander team ook werkt. Vaak wordt er vergeten om naar opschalingsscenario’s te kijken, als een technologie succesvol blijkt te zijn. Wat zijn de mogelijke kosten en baten? Wat is de potentiële impact? Wanneer technologie beperkt blijft tot kleine projecten, beperk je de potentie die het heeft. Daarom is het nodig om met elkaar een stip op de horizon te zetten voor duurzame inzet.’

‘Wanneer technologie beperkt blijft tot kleine projecten, beperk je de potentie die het heeft. Daarom is het nodig om met elkaar een stip op de horizon te zetten voor duurzame inzet.’

Projectgroep

Voor een gezamenlijke visie moet je in gesprek met de verschillende functiegroepen die een rol hebben in het proces. Paul: ‘Bij ons heb je het dan onder meer over inkoop, innovatie-adviseurs, HR, ict, behandelaren en zorgmanagement. Ook het perspectief van de cliënt wordt in dit proces getoetst. Binnenkort hebben we weer een vervolgsessie om met elkaar het gesprek aan te gaan. Hierbij worden we begeleid door een adviseur van de Innovatie-Impuls 2

Het programma begeleidt organisaties bij het duurzaam implementeren en opschalen van technologie, zodat dit een vast onderdeel wordt in de zorg en ondersteuning. Het hebben van een visie en een strategisch kader zijn daar essentieel onderdeel van. ‘Het mooie van een programma als de Innovatie-impuls is dat we leren van elkaar, kunnen versnellen en daardoor gezamenlijk sterker komen te staan.’

Ook aan de slag met een projectgroep voor de implementatie van technologie? Bekijk de fase ‘Verkennen en plannen’ van de Innovatie-Route. Deze helpt om een eerste idee over de inzet van technologie te verkennen en na te denken over de samenstelling van de projectgroep. 

Open communicatie

Paul: ‘In dit proces is open communicatie nodig. Iedereen heeft een eigen beeld en een eigen belang en dat wil je met elkaar op tafel krijgen. De innovatie-adviseur wil bijvoorbeeld dat medewerkers en cliënten de voordelen van technologie gaan ervaren. Terwijl een ict’er meer kijkt of dat past binnen de bestaande digitale infrastructuur. Als er geen begrip is voor elkaars perspectief, kan de innovatie-adviseur de houding van de ict’er belemmerend gaan vinden. Verder helpt het als een onafhankelijke partij dit proces begeleidt. De adviseur van de Innovatie-Impuls 2 is dat voor ons en heeft de benodigde kennis en kunde.’

Meer impact met VR-bril

Amarant heeft al mooie stappen gezet op het gebied van technologie en wil meer. Paul: ‘We gebruiken de VR-bril bij behandelingen van cliënten. De VR-bril simuleert situaties die zij moeilijk of spannend vinden. Denk bijvoorbeeld aan een cliënt die straatvrees heeft. De simulatie zorgt voor meer aanknopingspunten voor therapie dan het gesprek alleen. Deze technologie draagt dus bij aan kwaliteit van zorg. Maar het zou ook kunnen dat de VR-bril toekomstige zorg voorkomt, korter laat duren en dat je zorgkosten kunt beperken. Daarvoor is breder kwantitatief onderzoek nodig. We weten nu alleen dat er goede ervaringen zijn; de kwalitatieve opbrengst hebben we in beeld.’

Oog voor processen

Het is ook nodig dat je oog hebt voor het inregelen van processen. Paul: ‘Denk aan het inkoopproces, het beheer van zorgtechnologie, support als er dingen kapotgaan, maar ook het doen van onderzoek, waardoor je een business case kunt opstellen voor opschaling. Daarnaast is het ook van belang dat het werkproces in de zorg aangepast wordt. We ontdekten verder dat er goed aandacht moet zijn voor wie wat doet in het proces. En dat het van belang is om ook de taken te beleggen bij de mensen met de juiste expertise.’

Wil je ook weten hoe je de processen in beeld krijgt die aangepast moeten worden voor een goede implementatie? Bekijk de fase ‘Kleinschalig uitproberen’ van de Innovatie- Route.

Agile werken

Hoe het vervolgproces eruit komt te zien, is nog onduidelijk. Maar Paul heeft daar wel ideeën bij: ‘Ik geloof zelf heel erg in het Agile gedachtegoed. Hiermee kijk je kortcyclisch naar een implementatieproces. Je evalueert op wat het oplevert. Zo kun je vroegtijdig bijsturen of ontdekken dat iets niet zinvol is. Het eenduidige proces biedt kaders en een bepaalde richting, maar je zult toch moeten gaan uitproberen en experimenteren in de praktijk. Door Agile te werken blijf je wendbaar en creëer je voldoende bewegingsruimte. De eindgebruikers, dus begeleiders, cliënten en verwanten, betrekken we ook hierbij. Zij experimenteren met ons mee en zijn in alles ons uitgangspunt.’

‘Het mooie van een project als de Innovatie-impuls is dat zorgorganisaties ook leren van elkaar, kunnen versnellen en daardoor gezamenlijk sterker komen te staan.’

Meer samenwerken in de gehandicaptensector

Daarnaast zijn er ook wensen en ideeën voor de gehele gehandicaptensector. Paul: ‘In de zorgsector werken we nog veel te weinig samen. Daarom is het tijd dat we de krachten gaan bundelen. Zo zijn we samen met Avans een lectoraat aan het inrichten waarin we een onderzoekstak willen opzetten om technologische en sociale innovatie te gaan onderzoeken. Met meerdere organisaties kun je bijvoorbeeld goedkoper technologie inkopen en onderzoeksresultaten met elkaar delen.’

Wil je een snel overzicht van de tips van Amarant? Lees dan dit korte artikel.

Over Innovatie-impuls 2

Innovatie-impuls 2 is een programma van Vilans in samenwerking met Academy het Dorp, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als onderdeel van de Toekomstagenda: Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking.

Deel deze pagina via: