Naar hoofdinhoud Naar footer

Een fysieke leefomgeving op maat

Bij Ipse de Bruggen zijn ze in Begeleiding à la carte 1 aan de slag gegaan met de inrichting van kamers voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Soms zijn kamers niet passend bij de cliënt. Ipse de Bruggen probeert kamers op maat te maken voor cliënten met een specifieke vraag. In het vervolgprogramma Begeleiding à la carte 2 gaan zij met een aantal organisaties die ook willen werken met deze aanpak aan de slag.

Ipse de Bruggen wil onderzoeken of dit ook anders en persoonsgerichter kan. Daarom gaan zij samen met verschillende architecten aan de slag om 12 kamers anders in te richten. Daarnaast doen ze wetenschappelijk onderzoek naar het effect van leven met deze aanpassingen. Er wordt gekeken naar wat en wel en niet heeft gewerkt. Ze kijken ook naar het veranderproces: wat is er nodig om de kamer op maat te maken, passend bij de bewoner. De ervaringen zijn positief en nu wil Ipse de Bruggen de kennis die zij hebben opgedaan, delen met anderen. Door samen te werken met andere organisaties, vergroten ze de kennis en ervaring met dit nog niet zo bekende onderwerp in de gehandicaptenzorg.

Lerend netwerk  

Ipse de Bruggen is op zoek naar een actief netwerk van omarmers die meters hebben gemaakt of aan het maken zijn ten aan zien van het bewust aanpassen, veranderen of verbouwen van de fysieke omgeving van cliënten. Geïnteresseerde zorgorganisaties gaan vanaf februari aan de slag met deze aanpak. In een lerend netwerk gaan zij de aanpak toepassen in hun eigen zorgorganisatie. Zij krijgen hierbij ondersteuning van Ipse de Bruggen zelf, een coach, een kennisverspreider en een actieonderzoeker. 

Lees meer

Meedoen

Vernieuwende persoonsgerichte zorg vraagt soms om een andere blik en lef om van de gebaande paden af te wijken om de vernieuwing voor elkaar te krijgen. Het vraagt van professionals en organisaties openheid en creativiteit. Als deze manier van kijken en deze aanpak jou ook aanspreekt, dan kun je je aanmelden voor deelname aan Begeleiding à la carte 2.

Deze aanpak is bedoeld voor:
Ipse heeft ervaring met het aanpassen van woningen voor mensen met een meervoudige beperking (MVG+), maar het aanpassen van woningen kan voor iedere cliënt waardevol zijn.

Focus van het lerend netwerk:
Organisaties gaan onderling ideeën en inspiratie uitwisselen, samen leren en ervaren door onder andere barrières te bespreken en op te lossen, te experimenteren en financiële mogelijkheden te verkennen. We werken toe naar een levendige en lerende leeromgeving (netwerk) met praktische kennis en steeds nieuwe ideeën en designs voor woonconcepten, met voorkeur voor nature-based design. We ontwerpen het wonen van de toekomst en werken aan bewustwording en actie bij de deelnemende en geïnteresseerde organisaties.

Lerend netwerk richt zich op:
We zoeken partijen die van de gebaande paden zijn afgestapt ten aanzien van de fysieke omgeving en deze unieke ervaringen willen delen en met elkaar willen nadenken hoe we deze kunnen verdiepen en verbreden. Het is een lerend netwerk, dat betekent dat iedereen kennis brengt en haalt en we samen verantwoordelijk zijn voor de uitkomsten van het netwerk.

Gevraagde tijdsinvestering:
We willen 6 keer met de omarmers bij elkaar komen op werkbezoek. Uitgangspunt is dat we telkens bij een omarmer op bezoek gaan zodat we letterlijk de ervaringen kunnen zien en van elkaar kunnen leren. Daarnaast nodigen we 2x per jaar de geïnteresseerden uit ongeacht de sector of branche om mee te denken en mee te doen zodat we onze kennis en acties kunnen verrijken.

Aan het eind van de twee jaar willen we een gezamenlijk kennisproduct opleveren waar de hele sector profijt van heeft. In het lerend netwerk gaan we onderzoeken waar onze achterban het meest mee geholpen is.

Samen met andere organisaties ga je in een lerend netwerk de aanpak leren kennen, toepassen en versterken. Je krijgt hierbij ondersteuning van een coach, een actieonderzoeker en een kennisverspreider. Reken op ongeveer 6 bijeenkomsten per jaar en natuurlijk toepassing in de praktijk van jouw zorgorganisatie. We rekenen op een enthousiast team vanuit jouw organisatie waarmee je de aanpak kunt gaan ontdekken en toepassen.

Andere aanpakken

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersonen