Naar hoofdinhoud Naar footer

Koken uit een kratje

Zelf kiezen wat je eet en drinkt, is voor mensen met een beperking vaak niet zo vanzelfsprekend. De cliënten van Middin wilden daarom meer inspraak en gaven via de cliëntenraad ongevraagd advies. Dat leidde tot het project ‘Gastvrij eten en drinken’ en het IKKOOKKRATJE. Coördinerend begeleider Susanne vertelt.

‘Wat gaan we eten, wie kookt er, waar halen we de boodschappen, hoe weet je wat gezond is? Allemaal vragen waar we onze cliënten bij willen helpen. Met het projectteam hebben we daarom het IKKOOKKRATJE ontwikkeld. Cliënten kunnen zich daarop abonneren en op vaste dagen kunnen ze het vullen met lekker en verantwoord eten. Groente en vlees zijn voorgesneden en in het kratje zit een recept met duidelijke stappen die ze in picto’s of via een video kunnen volgen.

Inhoud van het IKKOOKKRATJE

Het kratje bevat standaard een maatbeker, een garde, een receptenmap, een pannenlap en een schort. Voor begeleiders is er een IKKOOK-informatiekrat met praatplaten, posters, gesprekskaarten, de visie van Middin op ‘Gastvrij eten en drinken’ en de hygiënecode in de vorm van een beslisboom. Zij kunnen dit gebruiken om met cliënten te praten over koken en gezonde voeding.

Klein beginnen

Het initiatief ontstond in 2017 vanuit de Centrale Cliëntenraad. Zij zijn gestart met het project ‘De Smaakpolitie’ waarbij zij 27 locaties bezochten om een hapje mee te eten. Vervolgens heeft de projectgroep 17 koploperorganisaties bezocht en cliënten en begeleiders geïnterviewd. De bevindingen hebben we vastgelegd in een nulmeting, zodat we straks kunnen meten wat er veranderd is. Daarna zijn we begonnen met een pilot op één locatie. De uitkomsten moeten straks leiden tot een plan dat overdraagbaar is. Binnen Middin, maar ook bij andere organisaties.

De komende periode richten we ons vooral op: hoe hou je het onderwerp onder de aandacht, heb je hiervoor als medewerker voldoende tijd, hoe ga je voedselverspilling tegen en hoe betrek en bereik je alle cliënten van Middin? We hebben bijvoorbeeld een aanvraag gedaan voor een elektronische bezorgwagen zodat we de kratjes straks op de locaties kunnen bezorgen.

Wat werkt?

Bewustwording speelt een belangrijke rol. De ervaring is dat cliënten en begeleiders vaak kiezen voor makkelijk maar niet altijd gezond. Met het IKKOOKKRATJE leren ze wat lekker én verantwoord is op een aansprekende en uitnodigende manier. Om het gebruik te stimuleren hebben we praatplaten ontwikkeld voor begeleiders en cliënten. In het voorjaar hebben we een congres voor medewerkers en cliënten georganiseerd waar we - naast allerlei handige tips - ook gedeeld hebben waarom Middin dit project zo belangrijk vindt.

Een kijkje in de keuken

Daarnaast is op initiatief van de Centrale Cliëntenraad een real life soap ontwikkeld die bekeken kan worden via diverse online kanalen. Bedoeld om bij elkaar in de keuken te kijken, om inspiratie te delen over wat eten kan zijn en hoe belangrijk het is in het leven van cliënten. Begeleiders en vrijwilligers kunnen een kookworkshop voor groepen volgen. We zijn bij elkaar in de keuken gaan kijken. En iedereen kan zijn foto’s delen via social media waar we ook een speciale hashtag hebben: #ikkookmiddin.

Wat heeft nog aandacht nodig?

We zijn nu gestart op één locatie met een pilot van het IKKOOKKRATJE. Hierna willen we dit verder uitrollen en als het succesvol is ook buiten de organisatie. Voor sommige cliëntgroepen, zoals mensen met EMB, blijft zelfstandig koken moeilijk. Daar blijven we aandacht aan besteden. Daarom krijgen alle woonlocaties en trefpunten een IKKOOK-Informatiekrat met praatplaten en andere informatie om bewustwording bij medewerkers en cliënten te creëren over 'Gastvrijheid eten en drinken'.

Ook voor andere organisaties

Ik zie mooie verbindingen met het project ‘Op kamers’ van ORO en de ‘Tiny houses’ van Ophovenerhof. Mensen met LVB kunnen met de kratjes experimenteren en zelfstandig leren koken. Dat sluit helemaal aan bij hun ideeën over de eigen regie stimuleren en de zelfstandigheid vergroten op een verantwoorde manier. Zij kunnen straks hun voordeel doen met de inzichten uit onze pilot.

Zelf zoeken we nog antwoord op vragen als: hoe gaan we het levend houden in de organisatie, hoe blijf je gefocust en hoe gaan we het borgen? Maar ook: hoe deel je je plannen? Daar kunnen we de hulp van het netwerk goed bij gebruiken.

Begeleiding à la carte

Samen met instellingen, cliënten en hun naasten verzamelt programma Begeleiding à la Carte vernieuwende voorbeelden en ideeën over persoonsgerichte zorg. Om zo van elkaar te leren.

Zelf kiezen

Ik ben tevreden als over twee jaar onze cliënten niet meer te gast zijn in hun eigen leven. Als zij meer regie hebben over hun eten en drinken en - zo nodig samen met anderen - verantwoorde keuzes kunnen maken. Als zij tevreden zijn over de kwaliteit van het eten. Als er over twee jaar op elke locatie gekookt wordt, en medewerkers zich voldoende bekwaam voelen en de tijd hebben en nemen om cliënten daarbij te ondersteunen. Iedereen vindt het toch fijn om zoveel mogelijk regie te hebben over zijn eigen leven?’

Laatst bijgewerkt op: 29-04-2024

Deel deze pagina via:

Contactpersonen