Naar hoofdinhoud Naar footer

Machteld Burggraaf heeft hoge verwachtingen van Innovatie-impuls

De Innovatie-impuls helpt Machteld Burggraaf (informatiemanager bij Stichting WilgaerdenLeekerweideGroep) om haar droom waar te maken: ervoor zorgen dat zorgtechnologie een geïntegreerd onderdeel wordt van het zorgproces.

‘Zorgtechnologie heeft het in zich een verrijking te zijn voor onze cliënten én onze medewerkers’, zegt Machteld. ‘Het kan een belangrijke rol spelen in de kwaliteit van leven van mensen. Maar het is niet vanzelfsprekend dat het die plaats ook daadwerkelijk krijgt. 

Het is een lastig onderwerp en dat is ook heel begrijpelijk. Medewerkers in de zorg zijn gedreven om cliënten zo goed mogelijk te verzorgen en begeleiden. Wanneer er vragen zijn, wordt vaak naar oplossingen gezocht binnen de mogelijkheden die hun vakgebied hen biedt. De oplossingen of bijdragen die technologie hierbij kan bieden, vallen hier buiten. Dat is ook wel begrijpelijk. 

Het is aan ons, aan mij, om hen hierover te vertellen. Door mee te denken en nieuwe invalshoeken te bieden. Technologie heeft vaak nog de bijsmaak van kil, koud en zakelijk. Ik wil dat graag veranderen, want technologie is ondertussen een onderdeel van ons leven geworden. Het draagt al veel bij aan gemak, comfort en veiligheid. En kan dat nog veel meer doen. Met winst voor de zorg, het zorgproces, maar vooral voor de cliënt.’

De ideale kapstok

Het is belangrijk dat cliënten, naasten, medewerkers en de ICT-afdeling samen verkennen op welke manier zorgtechnologie kan bijdragen aan de kwaliteit van leven van een cliënt en om ondersteuning te bieden waar dit nodig is, stelt Machteld.

‘De Innovatie-impuls is daarbij de ideale kapstok om de activiteiten aan op te hangen waarmee wij als organisatie toch al bezig zijn. Het gaat minder snel dan we hadden gehoopt, dus het is fijn als iemand kan meedenken en ondersteuning kan bieden.’

Precies daarom is de Innovatie-impuls in het leven is geroepen. Met de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg van het programma Volwaardig leven wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het voor cliënten en zorgverleners gemakkelijker maken om technologie in te zetten. Technologie die in de ogen van cliënten of naasten écht waarde toevoegt en hen ondersteunt. 

Ontwikkeltraject voor medewerkers

Voor medewerkers is het interessant om bij de Innovatie-impuls betrokken te worden omdat het ze een kans geeft een bredere kijk te geven op het ontwikkelen van ondersteuningsmogelijkheden, stelt Machteld. ‘We hebben vooraf bekeken of de behoefte er was bij de medewerkers’, vertelt ze. ‘Twee medewerkers en een team gaven zich op en die zaten ook op een plek waarop ze er echt iets aan hebben.

De ondersteuning die de Innovatie-impuls hen biedt, maakt het een heel interessant ontwikkeltraject. Het waardevolle voor de medewerkers is dat ze hiermee onderdeel worden van een lerend netwerk. We zitten nog vroeg in het traject, maar het heeft de medewerkers zelfs nu al veel gebracht. Ze zien dat medewerkers bij andere zorgaanbieders met dezelfde vragen zitten. Dat biedt ze inzichten, kennis en ervaringen waarmee ze vervolgstappen kunnen zetten.’

Daarbij is ook de ondersteuning vanuit Vilans en Academy het Dorp essentieel. Machteld: ‘Die ondersteuning helpt je om tot de kern van je doel te komen. Om door te vragen tot je de vraag achter de vraag helder hebt, en om andere vragen te stellen als je denkt dat je het antwoord al hebt. Het mooie van de Innovatie-impuls is dat de kennis die het oplevert ook wordt gedeeld. Zo creëer je de olievlek die nodig is om niet alleen je eigen organisatie, maar de hele sector de juiste impuls te geven voor de inzet van zorgtechnologie.’

Uitgaan van de cliënt

Alle vragen over de mogelijkheden om zorgtechnologie in te zetten, beginnen bij de behoefte van de cliënt. ‘En die behoefte voelen zij ook’, zegt Machteld. ‘De wensen die zij hebben, zijn verschillend. De een wil hulp om balans in zijn dagritme te krijgen. Een ander heeft ondersteuning nodig om ’s nachts goed te kunnen slapen. Voor weer een ander is communicatie belangrijk. In alle gevallen spelen de medewerkers een belangrijke rol om bij te dragen aan die behoeften en zorgtechnologie gaat hen nooit vervangen. Maar het kan wel helpen om bij de schaarste van mensen – die er voorlopig echt nog zal zijn – effectief in te zetten. En daarbij kan die technologie er bij iedere behoefte anders uitzien. In het ene geval kan het een app zijn, in een ander geval een zorgrobot.’

Positief effect

De coronacrisis heeft bij Leekerweide (een label van WilgaerdenLeekerweideGroep) voor vertraging gezorgd om stappen te zetten. ‘Dit geldt voor beide onderdelen van de Innovatie-impuls waarop wij ons richten: goed leven en beter slapen’, vertelt Machteld. ‘Maar voor beter slapen geldt wel dat we al veel langer een Dream team in huis hebben. Zij onderzoeken de mogelijkheden voor inzet van zorgtechnologie bij nachtzorg.

Daar zien we dat nu al andere vragen worden gesteld, omdat de nachtmedewerkers met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp en daarbij ook de dagdiensten betrekken. “Je vraagt wel om een camera, maar wat wil je nu eigenlijk precies bereiken?”, is bijvoorbeeld een vraag die gesteld wordt. Dat is écht een gevolg van de Innovatie-impuls. Je ziet dat heel andere vragen worden gesteld en dat ook veel sneller de cliënt of zijn/haar naaste erbij wordt betrokken. Dat maakt dit zo prachtig om mee bezig te zijn.’

Daarom is het enthousiasme er ook om vervolgstappen te zetten nu de situatie dat langzaamaan weer toelaat. ‘En daarbij kijken we ook meteen naar het verder weg liggend doel’, zegt Machteld afsluitend. ‘De mogelijkheden van zorgtechnologie omarmen vraagt natuurlijk ook om een slag in het bekend raken met de mogelijkheden die technologie kan bieden. Medewerkers moeten weten welke oplossingen op dit gebied bestaan en welke vragen bij cliënten leven. Het onderwijs moet de medewerkers meenemen in de juiste manier van vragen stellen, om die twee zaken bij elkaar te brengen.’

Meer informatie

Deel deze pagina via: