Naar hoofdinhoud Naar footer

Pluryn gaat door met Toekomstplan: ‘Dit geeft kansen aan cliënten’

Het Toekomstplan wordt inmiddels goed toegepast op Pluryn locatie Kemnade. De zorglocatie hoopt nu dat andere locaties van Pluryn er ook mee aan de slag gaan. Dit was een van de conclusies op de evaluatiebijeenkomst van 10 oktober. ‘Het Toekomstplan zorgt bij cliënten voor meer eigen regie, zeggenschap en kansen voor de toekomst.’

Kemnade is bij de toepassing van Toekomstplan ondersteund door het project Begeleiding à la carte. Doel van dit traject is om de zorg beter aan te sluiten bij mensen met een beperking. Tijdens dit vernieuwingstraject heeft de Kemnade praktijkervaringen met het Toekomstplan met de gehandicaptensector gedeeld. Zij hebben bij de toepassing van het Toekomstplan ondersteuning gekregen van een coach van kennisorganisatie Vilans.

Uitbreiding in organisatie 

De evaluatiebijeenkomst betekende gelijk ook de afsluiting van het project Begeleiding à la carte. Maar dit geldt dus niet voor de ontwikkeling van het Toekomstplan. Daar gaat Kemnade mee door. Naast een doorontwikkeling binnen de locatie, hopen zij dat meerdere locaties van Pluryn en andere organisaties er ook mee gaan werken.

Wat is het Toekomstplan? 

Het Toekomstplan is persoonlijk en erop gericht om iemand met een licht verstandelijke beperking vanzelfsprekend mee te laten doen, ongeacht diens achtergrond of situatie. Het optekenen van het Toekomstplan begint met het voeren van een goed gesprek. Het resultaat is een poster met wensen, talenten, dromen en kwaliteiten van deze persoon.

Het goede gesprek 

‘De cliënt bepaalt zelf wie er bij dat gesprek aanwezig is’, vertelt Loes Engelen, directeur zorg en behandeling bij Kemnade. ‘Dit kan familie zijn, vrienden, begeleiding, maar ook een buurman of een oude bekende. Een tekenaar tekent alle stappen op. Dit zijn allemaal antwoorden op vragen als: Wat werkt voor mij? Wie helpen mij? Wat ga ik morgen doen? En: Wat zijn mijn talenten? Voor de bewoner wordt zichtbaar hoe er aan de doelen gewerkt gaat worden.’

Ook aan de slag met het Toekomstplan?

Voor het werken met het Toekomstplan, heeft Kemnade een handreiking ontwikkeld. Daar kunnen andere organisaties ook gebruik van maken. Meer weten? Bekijk dan de pagina ‘Persoonsgerichte zorg en werken met een Toekomstplan’.

Toepassing op Kemnade gaat goed 

Loes gaf tijdens de bijeenkomst aan het belangrijk te vinden dat elke cliënt bij Pluryn gebruik kan maken van het Toekomstplan. Zo wil een andere locatie van Pluryn ook met het Toekomstplan werken. De toepassing op de locatie Kemnade is geslaagd. Inmiddels is iedereen op de hoogte van het proces en de bijbehorende afspraken.

Ontwikkelpunten 

Toch blijft het een kwestie van ontwikkelen. Zo is er betrokkenheid van naasten bij de toekomstplanbespreking. Maar dit kan soms ook lastige situaties opleveren. Loes: ‘We zijn blij als naasten van de bewoner actief meedenken. Zij noemen bijvoorbeeld de talenten van onze bewoners en daar genieten bewoners van. Toch kunnen er ook angsten en zorgen meespelen bij ouders. Het werken aan een toekomst vraagt soms ook om uit het veilige en vertrouwde te stappen. Ouders kunnen dan bang zijn dat hun kind het moeilijk krijgt. De vraag is hoe je daar mee om moet gaan als gespreksleider.’

Onderzoek naar effecten

Kemnade wil verder meer inzicht krijgen in de effecten van het Toekomstplan. Dit door onderzoek in hoe het gaat. Doel is om antwoord te geven op vragen als: Wat levert dit de bewoners en medewerkers op? Welke invloed heeft de gedragswetenschapper op het voeren van het goede gesprek? En hoe gaan we om met naasten als het gaat om de bewoner successen te laten ervaren?

Waardering coach 

Tot slot was er in de bijeenkomst aandacht voor het mooie werk van coach Jeanny Engels van Vilans. Als verrassing kreeg zij haar eigen Toekomstplan. De aanwezigen benoemden haar talenten. Onder andere haar aanstekelijk enthousiasme, betrouwbaarheid, liefde voor het vak en doorzettingsvermogen. Na afloop werd het Toekomstplan opgerold en aan Jeanny overhandigd.

Jeanny: ‘Het is net alsof jullie een deel van mij oprollen! Wat is het leuk en waardevol om dit met jullie te doen. Dit voelt niet alleen als een cadeautje voor mij, maar ook voor Pluryn en Vilans. Dank jullie wel daarvoor!’

Deel deze pagina via: