Naar hoofdinhoud Naar footer

Project Pro voor LVB en probleemgedrag

Gewoon blijven doen. Dat is het uitgangspunt van Pro, een samenwerking tussen meerdere zorgorganisaties, het CCE en zorgkantoren. Pro wil doorplaatsing en uitstoting van mensen met een licht verstandelijke beperking en een intensieve ondersteuningsvraag voorkomen, door onvoorwaardelijkheid te bieden, en een zo gewoon mogelijk leven.

Pro-status voor het leven

In totaal zijn er nu 24 Pro-plekken voor langdurig wonen (24-uurszorg) voor cliënten met een LVB en een intensieve ondersteuningsvraag. Plaatsing bij Pro is voor de lange termijn: een cliënt heeft een Pro-status voor het leven.

Project Pro is opgezet door zorgaanbieders ASVZ, Pluryn en Trajectum, het CCE en de zorgkantoren VGZ en Zilveren Kruis.

Het doel van Pro

  • Onvoorwaardelijke zorg bieden aan 24 cliënten met een LVB, die zich in een situatie bevinden zonder uitzicht op verbetering. Zij worden steeds weer uitgestoten door herhaaldelijk extreem acting-out gedrag. 
  • De cliënten en hun naasten meer kwaliteit van leven bieden. 
  • Onrust in de samenleving door het gedrag van cliënten verlagen. 
  • Lagere kosten voor de zorg dan daarvoor, inclusief de maatschappelijke kosten. 
  • Het landelijke zorgaanbod binnen de keten vernieuwen, waardoor minder cliënten in een vergelijkbare situatie terechtkomen.

Pro-uitgangspunten

Behoeften cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag

1.    Pro stelt de algemeen menselijke behoeften centraal. Die zijn de basis voor de ondersteuningsvraag.

2.    Pro is gericht op een ‘zo gewoon mogelijk’ leven.

3.    Pro stelt de orthopedagogische omgeving centraal, afgestemd op de individuele behoeften van de cliënt.

4.    Pro stimuleert het opbouwen van vertrouwen en zelfvertrouwen. Dat zorgt voor stabiliteit in emotioneel en sociaal functioneren. 

5.    Pro biedt verblijf en wonen zonder voorwaarden. 

6.    Pro biedt een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie.

Behoeften medewerkers

7.    Pro besteedt nadrukkelijk aandacht aan de competenties en het welzijn van medewerkers.

Ondersteuning door organisatie

8.    Alle bij Pro betrokken disciplines én bestuurders nemen verantwoordelijkheid voor de Pro-zorg op inhoud, draagvlak en samenwerking.

Innovatie in het zorgaanbod

Pro is er niet alleen voor de 24 cliënten. Pro wil ook voorkomen dat er nieuwe cliënten uitgeplaatst en steeds weer doorgeplaatst worden. Hoe dat gebeurt? Door met de Pro-oplossing een bijdrage te leveren aan innovatie binnen de keten.

Pro Inspiratieprogramma

Voor organisaties die zich afvragen of zij zorg volgens de Pro-uitgangspunten willen vormgeven, is er het Pro Inspiratieprogramma. Meer lezen? Bekijk de omschrijving van het programma onderaan de pagina bij downloads. 

Podcast Pro 

Spotify 

Apple podcast 

Downloads  

Download het rapport Pro in de Praktijk (pdf) of download de aanklikbare infographic. 

Wetenschappelijk onderzoek naar Pro 

Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar Pro: intensieve ondersteuning binnen een orthopedagogische behandelcontext

Meer weten over Pro?

Lees het artikel 'Een zo gewoon mogelijk leven met Pro' voor meer achtergrondinformatie of vragen? Neem dan contact op via info@proindepraktijk.nl. Lees meer over het webinar over Pro

Of bel naar:

  • Trajectum, secretariaat Groot Hungerink: 0575 576205. 
  • Pluryn, Teamondersteuning behandeling: 06 34030106.
  • ASVZ, Zorgondersteuning en ontwikkeling: 0184 491210.

Downloads