Toon zoekbalkToon menu

Eigen regie

Armoede bij mensen met beperkingen

Kalliope Consult, Vilans en Inclusie.nu maakten samen een document over armoede. Hierin staan onderzoeksresultaten over armoede bij mensen met een beperking. Het omgaan met leven in armoede is voor mensen met een beperking extra lastig. De onderzoeksresultaten gaan over oorzaken, gevolgen, voorkomen en begeleiding. Er wordt duidelijk beschreven waardoor deze mensen in armoede terecht kunnen komen, wat de gevolgen kunnen zijn voor het meedoen in de samenleving, hoe dit alles te voorkomen is en de begeleiding die zij nodig hebben.

Download brochure 'Armoede bij mensen met beperkingen'