Toon zoekbalkToon menu

Ernstige meervoudige beperking

Methode COCP-programma

Het COCP-programma draagt eraan bij dat niet-sprekende personen een individueel communicatiesysteem krijgen en dat de communicatiepartners hun interactiestijl afstemmen.
Het programma is opgenomen in de databank effectief bewezen interventiemethoden

cocp-vg-modelHet COCP-programma staat voor Communicatieve Ontwikkeling van niet-sprekende kinderen of volwassenen en hun Communicatiepartners. Het programma is ontwikkeld door Margriet Heim (UvA) en Vera Jonker (Heliomare). Het doel van het COCP-programma is om te zorgen dat een niet-sprekend kind of volwassene toegang heeft tot communicatie met een individueel communicatiesysteem. De communicatiepartners geven gelegenheid tot communiceren door betere afstemming van hun interactiestijl en taalaanbod. Klik hier voor een vergroting van de afbeelding >>

COCP is gebaseerd op de processen die een rol spelen in de normale communicatieve ontwikkeling via gesproken taal en het taalaanbod in de omgeving.

Succesvol communiceren

Hoe werkt het COPC-programma? De belangrijke communicatiepartners uit het sociale netwerk, zowel ouders als professionals, krijgen aan de hand van video’s samen en alleen instructies. Ook krijgen ze begeleiding om te leren hoe zij het kind of de volwassene kunnen ondersteunen om succesvol te communiceren.

Download de het eindrapport naar de effecten van het COCPvg-programma


Casus

Finn heeft veel te vertellen, maar hij kan niet praten. Zijn ogen spreken boekdelen. Ook met zijn gezichtsuitdrukking en houding probeert hij iets duidelijk te maken. De ouders van Finn begrijpen hem nog het best. De begeleiders op het dagcentrum hebben wel behoefte aan handvatten. Wat kan het COCP-programma voor Finn betekenen?

Thema's

Thema's
 • emotioneel welbevinden
 • interpersoonlijke relaties
 • persoonlijke ontwikkeling
 • sociale inclusie
 • zelfbepaling
Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid  

Practice based, research based en evidence based. COCP blijkt positieve effecten te hebben, op basis van praktijkgericht onderzoek. Bron: Interventie COCP.

Bronnen:

 • Heim, M.J.M. &  Jonker V.M. (1997). Het COCP-programma. Handleiding en materiaal. Wijk aan Zee/Amsterdam: Heliomare/Universiteit van Amsterdam.
 • Heim, M.J.M. , Jonker V.M. & Veen  M.(2006). Het COCP-programma. Handleiding en materiaal. Tweede geheel herziene druk. Wijk aan Zee / Amsterdam: Heliomare  / Universiteit van Amsterdam.
 • Heim, M.J.M., Veen M. & Velthausz F. (2010). Het COCPvg-programma. Handleiding en materiaal. Amsterdam: COCP Publicaties.
 • Heim, M.J.M., Veen, M., Brinkman, E. D.  & Jonker, V. M.(2013). COCP in de klas. Goede voorbeelden van partnerstrategieën en gelijkwaardige groepscommunicatie (DVD en brochure). Amsterdam: COCP-publicaties.
 • Heim, Margriet J.M. & Jonker, Vera M. (1996). De implementatie van het COCP-programma. Een evaluatie-onderzoek. Publikatie nr. 70 van het Instituut voor Algemene Taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam. 
 • Heim, M.J.M. (2001). Nauwelijks sprekend veel te zeggen. Een studie naar de effecten van het COCP-programma. Academisch proefschrift. Utrecht: LOT. Proefschrift Heim 2001.
 • Heim, M., M. Veen, F. Velthausz (2011). COCP in de VG. Onderzoek naar de effecten, de implementatie en de sociale validiteit van het COCPvg-programma in Esdégé-Reigersdaal. Amsterdam: COCP-publicaties. Eindrapport COCPvg.
 • Heim, M.J.M., Veen, A.M., Brinkman, E.D & Jonker, V.M. (2018). Met COCP in de klas doen alle kinderen mee (PDF). Toepassing van leerkrachtstrategieën zorgt voor een hoger participatieniveau bij kinderen die niet of moeizaam praten. In: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 7(5), 179-191 Methodiek, Benadering , Protocol, Hulpmiddel, Website en deze Website.

Heim, M., M. Veen, F. Velthausz (2011). COCP in de VG. Onderzoek naar de effecten, de implementatie en de sociale validiteit van het COCPvg-programma in Esdégé-Reigersdaal. Amsterdam: COCP-publicaties. Bron: Eindrapport COCPvg


Deze tool is onderdeel van
Leidraad EMB in het vizier.
Ga naar de leidraad
Leidraad EMB in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma
Gewoon Bijzonder.
Lees meer over Gewoon Bijzonder

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.