Toon zoekbalkToon menu

Ernstige meervoudige beperking

Leerlijnen voor leerlingen met een IQ tot 35

De leerlijnen zijn een hulpmiddel voor het planmatig werken. De leerlijnen zijn een planningsinstrument, geen observatieinstrument.

De leerkracht vormt allereerst een beeld van de leerling. Daarna bekijkt hij met welke doelen hij gaat werken. Het beeld bepaalt de keuze van de doelen, materialen en de omgeving. Om een beeld te vormen zijn onderstaande vragen belangrijk:

  • Hoeveel prikkels kan een leerling verdragen?
  • Heeft de leerling een voorkeur voor bepaalde ruimtes/personen?
  • Hoeveel rust heeft de leerling nodig? 
Met deze en vele andere vragen moet de leerkracht rekening houden bij het maken van een rooster, de keuze van materialen, middelen en ruimtes. De onderstaande stappen zijn nodig om planmatig aan de slag te gaan:
  1. Breng de leerling in beeld
  2. Bepaal de doelen waar je aan werkt
  3. Maak een keuze van materialen, middelen, omgeving en rooster

De leerlijnen helpen bij het omschrijven van de doelen. Advies is om ook met ondersteunende diensten op school of om met het KDC (fysiotherapeut, ergotherapeut, speltherapeut, logopedist en orthopedagoog) te kijken naar de manier waarop aan een doel gewerkt kan worden samen met een leerling.

Download de leerlijnen (PDF)


Casus

Sterre mag naar school net als haar broer en zus! Er moet rekening gehouden worden met haar mogelijkheden en beperkingen en daarom is er een specifieke leerlijn ontwikkeld voor kinderen als Sterre. Dat geeft houvast aan de leerkrachten. Sterre krijgt echt wat te leren dat is toch anders dan bezig gehouden worden. Wat is precies het verschil met het dagprogramma op het kinderdagverblijf?​

Thema's

Thema's
  • persoonlijke ontwikkeling
Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid website 

Practice based. Kennis op basis van praktijkervaringen. 

Beoordeling:
De leerlijnen zijn gebaseerd op (onder andere) de ervaringsordening van Timmers en uitgewerkt in een stamlijn en leerlijnen in domeinen. 


Deze tool is onderdeel van
Leidraad EMB in het vizier.
Ga naar de leidraad
Leidraad EMB in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma
Gewoon Bijzonder.
Lees meer over Gewoon Bijzonder

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.