Toon zoekbalkToon menu

Ernstige meervoudige beperking

Methode Ervaar het maar

'Ervaar het maar' is een methodische werkwijze voor het stimuleren van bewegingen, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met EMB (of een verstandelijke beperking). 

ervaren-bewegen-methode-embDeze methode draagt bij aan het oefenen en vergroten van zelfbeschikking en zelfstandigheid. Thyra Koeleman is de grondlegger van deze methodiek. Ze bekijkt de mens als geheel, omdat motoriek, communicatie en de zintuigen elkaar beïnvloeden. Ze observeert en maakt een analyse op basis van wat een cliënt écht nodig heeft. Je kunt als begeleider deze vaardigheden oefenen en stimuleren. Meer tips vind je op deze website

‘Ervaar het maar’ wordt altijd gekoppeld aan het handelingsplan, ondersteuningsplan of aan leerlijnen. De kracht van de methode is dat je het elke dag kunt toepassen. Dus ook tijdens alle dagelijkse handelingen, zoals verzorgen en eten en drinken geven. 

5 uitgangspunten

De methode bestaat uit vijf uitgangspunten:
  • ontwikkelingsfasen volgens LACCS of Theorie Ervaringsordening
  • totale communicatie
  • basale stimulatie
  • motoriek
  • sensorische Informatie verwerking

Download het werkboekje Ervaar het Maar 

Bekijk een filmpje over contact maken

Op het Youtube-kanaal van 'Ervaar het maar' vind je meer filmpjes over contact maken. Bekijk ook de Facebookpagina

https://www.youtube.com/watch?v=CzS1ouoUWaw


Casus

Aisha is moeilijk in de actie te krijgen. Daarom gingen we aan de slag met de methode Ervaar het maar. Hierin staan verschillende ervaringen centraal. Nu zijn de ervaringen voor Aisha meer voorspelbaar. Ook voor ons als begeleider biedt de methode houvast. Aisha beweegt meer en ze lijkt gerichter te communiceren. De methode willen we ook inzetten om het eetgedrag van Aisha te verbeteren. Zijn er Ervaar het maar-verzorgingskaarten? Waar kunnen we deze kaarten bestellen?  ​

Thema's

Thema's
  • emotioneel welbevinden
  • interpersoonlijke relaties
  • lichamelijk welbevinden
  • persoonlijke ontwikkeling
  • zelfbepaling
Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid methode

Practice based. Kennis op basis van praktijkervaringen.


Beoordeling
De methode 'Ervaar het maar' wordt gewaardeerd in de dagelijkse praktijk voor veel mensen met een verstandelijke beperking, maar ook voor mensen met EMB. Er is geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid. Bron: Ervaarhetmaar.nl


Deze tool is onderdeel van
Leidraad EMB in het vizier.
Ga naar de leidraad
Leidraad EMB in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma
Gewoon Bijzonder.
Lees meer over Gewoon Bijzonder

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.