Toon zoekbalkToon menu

Inclusie

Buurtcirkel vergroot zelfredzaamheid buurtbewoners

Een Buurtcirkel bestaat uit negen tot twaalf mensen die met elkaar in de wijk wonen en elkaar ondersteunen en inspireren. Het vergroot de zelfredzaamheid en is geschikt voor iedereen met een ondersteuningsvraag. Ook mensen met een beperking zitten in Buurtcirkel. Zo ontdekken zij onder andere dat je ook hulp aan buurtbewoners kunt vragen. 
Buurtcirkel deelnemer Elly en vrijwilliger Marcel
‘De deelnemers aan Buurtcirkel komen één keer in de week samen’, vertelt Richard van Vliet, projectmedewerker bij Pameijer (+Vijf). ‘De deelnemers worden ondersteund door een Buurtcirkelcoach en een vrijwilliger. Ze wisselen hun ervaringen uit. Wat hebben ze meegemaakt? Wat vinden ze ingewikkeld? Waar zijn ze goed in? Mensen kunnen elkaar zo aanvullen en versterken.’

Een basis waar mensen op terug kunnen vallen 

Richard benadrukt het belang hiervan: ‘Niet iedereen heeft een stevige basis om op te kunnen bouwen. Sommige mensen zijn erg afhankelijk van zorg. Of ze weten niet goed hoe ze gebruik kunnen maken van de hulp van anderen. Met Buurtcirkel werken ze aan een stevige basis waar ze op terug kunnen vallen. Ook leren ze dingen weer zelf te doen. Ze krijgen vanuit de Buurtcirkeldeelnemers waardering. Dat stimuleert ze om zich te ontwikkelen waardoor hun zelfvertrouwen groeit.’

‘Ik heb beeldbellen geleerd’

Kees is een van de deelnemers aan Buurtcirkel: ‘Ik wil de stap zetten om vanuit beschermd wonen op mezelf te gaan. Daarvoor wil ik meer mensen leren kennen. Mijn Buurtcirkel is met een klein clubje begonnen. Nu zijn het er inmiddels 25. Door corona ontmoeten we elkaar nu via beeldbellen. Dat beeldbellen heb ik door Buurtcirkel geleerd. Voor corona gingen we ook regelmatig bij elkaar eten. Bijvoorbeeld met Pasen, iedereen nam dan wat mee. En we doen leuke dingen met elkaar. Zo zijn we een keer naar een schaapsherder geweest.’

‘Dan hoor je dat dertien anderen zich ook alleen voelen’

Door Buurtcirkel heb ik geleerd dat je dingen niet alleen hoeft te doen

Kees: ‘Door Buurtcirkel heb ik geleerd dat je dingen niet alleen hoeft te doen. Maar je moet het wel durven te vragen. Je denkt dat je de enige bent die zich alleen voelt. Dan kom je bij je Buurtcirkel en hoor je dat dertien andere mensen hetzelfde hebben. We hebben op een woensdagavond ook een keer staan schilderen. Ik wist niet van mezelf dat ik dat kon. Zo ontdek je ook verborgen talenten van jezelf.’

Als coach geef je vooral veel ruimte aan de groep

Buurtcirkelcoach Esther Riemersma is betrokken bij drie Buurtcirkels in en rond Rotterdam. ‘Als Buurtcirkelcoach gaat het niet alleen om wat je doet, maar ook om wat je niet doet. Juist als je niets doet, kan dat mensen verder helpen. Als mensen bijvoorbeeld iets aan me vragen, zeg ik: “En wat nu?”. Zo geef je de ruimte om met elkaar tot een oplossing te komen. Zo ontwikkelen mensen een stukje eigen regie. Het doel is dat ik als coach overbodig wordt. We houden echt de aandacht op de kwaliteiten en talenten van mensen.’

Je moet wel een lange adem hebben 

Tip: Verdiep jezelf echt in de stad. Wat is het verleden? Wat voor een soort mensen wonen er?

Ook Buurtcirkelcoach Jessie Pleij herkent dat. ‘De kunst is om op het groepsproces te vertrouwen, niet te beheersend willen zijn. Mensen hebben de ruimte nodig om hun eigen weg te vinden in de groep. Je moet daarbij wel een lange adem hebben als coach. Het kan even duren voordat de groep echt één geheel is. En als tip zou ik willen meegeven om je echt te verdiepen in de stad. Wat is het verleden? Wat voor een soort mensen wonen er? De kracht van Buurtcirkel is dat deelnemers elkaar tegenkomen in de buurt. Bijvoorbeeld bij de supermarkt. Dat iemand dan eens aan je vraagt: “Hoe gaat het met je?” Sommige mensen maken dan voor het eerst mee dat zoiets aan ze wordt gevraagd.’

De vrijwilliger is het aanspreekpunt 

Sjaak Sprong draagt bij als vrijwilliger. Hij kan daarbij een beroep doen op de coach wanneer dat nodig is. ‘Bij Buurtcirkel ben ik het aanspreekpunt. Ik ben iemand die de mogelijkheden in de wijk kent en meedenkt.’ Zijn doel is vooral om deelnemers veel met elkaar te laten doen. Sjaak: ‘Zo heeft Kees ooit een video bij een andere deelnemer aangesloten. De Buurtcirkel heeft ook een WhatsApp-groep. Ik zorg ervoor dat het contact in die groep op gang blijft. Maar ik let ook op serieuzere dingen. Bijvoorbeeld als mensen moeten doorgeven of ze hun organen willen afstaan na overlijden of niet. Of wanneer het weer tijd is om belastingaangifte te doen. Dan vraag ik gelijk wie er ondersteuning van een budgetcoach heeft. Ook kijk ik of er gezamenlijke interesses zijn. Zo kom je samen met de groep op ideeën.’

Over ‘Meedoen en activering’ 

Op 2 februari hadden de deelnemers van het lerende netwerk ‘Meedoen en activering’ een digitaal werkbezoek. Dit artikel is daar een verslag van. De deelnemende organisaties nemen regelmatig een kijkje bij elkaar. Voor inspiratie en het uitwisselen van kennis. Benieuwd naar andere verhalen? Bekijk dan de pagina ‘Meedoen en activering’ van Begeleiding à la carte (Balc). In Balc delen aanbieders van gehandicaptenzorg hun praktijkervaringen in persoonsgerichte zorg. Daarnaast stellen zij praktische kennis beschikbaar voor de hele sector.
 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.