Toon zoekbalkToon menu

Niet-aangeboren hersenletsel

Signaleringslijst (Brain Injury Alert) voor kinderen en jongeren met hersenletsel

De signaleringslijst kan worden gebruikt om de mogelijke gevolgen van hersenletsel sneller en beter te kunnen signaleren. De signaleringslijst is bedoeld voor het opsporen van de gevolgen op het gebied van cognitie, emoties, gedrag en sociaal functioneren.

De lijst screent kort gezegd hoe het gaat met het kind. De signaleringslijst is geen diagnostisch instrument, maar de uitkomsten helpen bij het bepalen welke ondersteuning nodig is.

Wie vult de Signaleringslijst Kind met hersenletsel in?

De lijst dient ingevuld te worden door iemand die goed weet hoe een kind van een bepaalde leeftijd hoort te functioneren. Dit kan bijvoorbeeld een intern begeleider of leerkracht in het basisonderwijs zijn, een mentor in het voortgezet onderwijs (eventueel samen met de ouders), een ambulant begeleider, een psycholoog, pedagoog, kinderneuroloog of revalidatiearts.

Download de Signaleringslijst (2008, pdf)

Meer lezen over de signaleringslijst?

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.