Toon zoekbalkToon menu

Pilot en leernetwerk PrikkelS gestart! 28/08/2014

NAH-PrikkelS is een overzicht van kwaliteitscriteria die mensen met NAH belangrijk vinden voor zorg. PrikkelS werden ontwikkeld door Vilans, in samenwerking met ervaringsdeskundigen en in opdracht van Stichting Hersenletsel Ondersteuning Nederland (SHON). NAH en SHON zetten ook een pilot en een leernetwerk PrikkelS op.

Pilot implementatietraject NAH-PrikkelS

De vijf deelnemende organisaties (Activisie, Afasiecentrum Rotterdam, ’s Heerenloo, Heliomare en de Parnassia groep) gaan de pilot doorlopen in een individueel traject, met ondersteuning vanuit SHON en Vilans. Zij zetten vragenlijsten uit die de ervaringen met en waardering van de zorg die zij verlenen in kaart brengen vanuit het perspectief van de cliënt en zijn naasten, de zorgverlener en het management. Zij krijgen methodieken aangereikt middels een toolbox om de dialoog naar aanleiding van de NAH Prikkels binnen hun organisatie tot stand te brengen. Verder wordt er een documentenanalyse gedaan. De informatie en feedback die uit deze drie bronnen naar voren komt leveren een rijke bron aan verbeterinformatie.

Leernetwerk traject PrikkelS

De zes deelnemende organisaties (Syndion, Pluryn, Zorgatelier Buiten, Pauwer, Middin en Siza) aan het leernetwerk NAH Prikkels ontvangen, net als de deelnemers aan de pilot, het promotiepakket. Ook zij gaan aan de slag met de toolbox. Deze organisaties komen een aantal keer bij elkaar in een door de SHON en Vilans georganiseerde leernetwerkbijeenkomst om hun ervaringen en informatie uit te wisselen. Deelnemers van de pilot en het leernetwerk ontmoeten elkaar op de slotbijeenkomst van het project, die in januari 2015 plaatsvindt.
 
Wil je ook de dialoog aangaan? Download het promotiepakket.