Toon zoekbalkToon menu

Oproep: interventies rond eenzaamheid in de gehandicaptensector 24/09/2014

Eenzaamheid beperking

Eenzaamheid komt relatief vaak voor in de langdurige zorg. Coalitie Erbij werkt samen met het ministerie van VWS aan het verminderen van eenzaamheid in ons land. Om zicht te krijgen op manieren om eenzaamheid succesvol terug te dringen is Coalitie Erbij op zoek naar ervaringen, inzichten, projecten en activteiten in de gehandicaptenzorg op dit vlak.

Ken je interventies om (het risico op) eenzaamheid bij mensen met een beperking te verminderen? Laat het dan weten aan Coalitie Erbij. Je kunt een korte omschrijving van je bijdrage mailen naar info@coalitieerbij.nl onder vermelding van 'Inventarisatie eenzaamheid gehandicaptensector'.