Toon zoekbalkToon menu

Tweede Kamer beslist volgende week over zorghervormingen 18/09/2014

Vorige week werd in de Tweede Kamer het debat over invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) gevoerd. Er was meer tijd nodig, daarom vindt volgende week het vervolg van dit debat plaats. Ondanks zorgen over de snelheid waarmee de nieuwe wet wordt ingevoerd leek een meerderheid van de Tweede Kamer voor de invoering hiervan in 2015. Verzoeken om verplaatsing van de datum van 1 januari schoof staatssecretaris Martin van Rijn tijdens het debat aan de kant. De wet kan volgens hem gewoon over vier maanden worden ingevoerd.

Wet Langdurige Zorg (Wlz): zorg kan ook thuis

De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) waarborgt dat mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben terecht kunnen in een zorginstelling. De wet vervangt de kostbare AWBZ waarvan in 2012 bijna 800.000 mensen gebruikmaakten. Naar schatting zullen ongeveer 280.000 mensen in 2015 gebruik gaan maken van de nieuwe Wlz. Van Rijn wil hierbij het beschermen van kwetsbare mensen en vernieuwing van de zorg samen laten gaan. Het uitgangspunt is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Kern van de plannen is volgens de bewindsman dat zorg niet per se in een instelling gegeven hoeft te worden.  

Scholing zorgmedewerkers

Van Rijn is ook van mening dat er onder zorgmedewerkers een professionaliseringsslag moet plaatsvinden, meer kennis en kunde is nodig. De staatssecretaris gaat met V&VN in overleg over het vak van verzorgende. Welke competenties zijn nodig bij cliënten met een complexere en zwaardere zorgvraag?

Voorlichtingscampagne ministerie van VWS

Eind september start het ministerie van VWS een voorlichtingscampagne om iedereen te informeren over de veranderingen in de langdurige zorg. Bij deze campagne hoort de website www.hoeverandertmijnzorg.nl. Hier vind je antwoord op vragen die cliënten kunnen stellen, als: Houd ik mijn recht op zorg? Moet ik meer gaan betalen? Houd ik dezelfde zorgverlener? Deze website legt uit welke rechten cliënten hebben bij de overgang naar de nieuwe zorg.

Lees meer over de hervormingen in de langdurige zorg