Toon zoekbalkToon menu

Werkplaats Lesbrief NAH in volle gang 08/04/2015

'De cliënt in zijn kracht - actieve ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel' is de naam van een nieuwe onderwijsmethode die op dit moment wordt ontwikkeld in een werkplaats van het Kennisplein. De methode vormt een manier om nieuwe en bestaande professionals kennis bij te brengen over NAH. Wat houdt dit project in en wie zijn de mensen achter de methode? Tijd voor een voorstelronde.

Nah werkplaats

Het team van experts en studenten, onder leiding van dr. Kitty Jurrius, werkt momenteel hard aan de realisatie van de tool. Kelly Bax, medewerkster van de onderzoekslijn vertelt: 'Ik ben bij het project betrokken vanuit de organisatie InteraktContour. In de afgelopen zes jaar werkte ik samen met mensen met niet-aangeboren hersenletsel en met verschillende partijen. Vanuit de onderzoekslijn verrichtte ik vooronderzoek naar bestaande hulpmiddelen, draag ik ideeën aan en gebruik ik mijn netwerk van professionals. Daarnaast begeleid ik twee studenten van Windesheim Flevoland die vanuit HBO Verpleegkunde bij deze werkplaats betrokken zijn.'

Studenten betrokken bij ontwikkeling tool

Javiera Richardson en Kimberley van Dam zijn voor hun afstudeeronderzoek gekoppeld aan dit project. Javiera raadpleegt cliënten over de inhoud van de lesbrief en Kimberley interviewt de professionals. “Uit het onderzoek 'Hersenletsel. Hoe gaat het nu met u?' blijkt dat NAH-cliënten en hun naasten onbegrip ervaren door gebrek aan deskundigheid door professionals. Vooral die in de thuissituatie wordt geleverd door verzorgenden en verpleegkundigen uit sociale wijkteams”, leggen de studenten uit.

Kelly: “De samenwerking met de studentes verloopt goed en op dit moment ook wat intensiever. Ze zijn vooraf geselecteerd op professionaliteit, enthousiasme en motivatie, in combinatie met affiniteit en ervaring met de NAH-doelgroep. Ik was betrokken bij het aandragen van de focusgroepen en een aantal wijkteammedewerkers. Mooi om te ervaren dat hun betrokkenheid groot is om een bijdrage te leveren aan het onderzoek. Dit zie ik ook terug bij de studentes. Er gebeurt veel tegelijk en toch staat alles in verband met elkaar. Het doet ertoe!'

Noodzaak instrument NAH

Kelly over de meerwaarde van het nieuwe instrument: “Vanuit mijn werk binnen InteraktContour, herken ik de behoefte en noodzaak om adequaat aan te sluiten bij de NAH doelgroep, welke we terecht ‘complex’ mogen noemen. Hersenletsel in zijn algemeenheid en de enorme verscheidenheid hiervan, maken NAH een complex onderwerp. Vanaf 1 januari dit jaar worden de 16 wijkteams ondersteund door een expertteam. Kennis delen en het bieden van kwalitatief goede zorg en doorverwijzing zijn daarbij ons streven. In Almere wordt het expertteam bijvoorbeeld ingeschakeld door het wijkteam bij complexe en/of meervoudige problematiek.”

De uitkomsten van de raadplegingen en de inventarisatie van bestaand lesmateriaal worden begin april afgerond. Ze vormen de basis voor de onderwijsmodule. Op 23 april komt een klankbordgroep bij elkaar om de vorm verder in te vullen.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.