Toon zoekbalkToon menu

Hersenletsel bij kinderen en jongeren: een stille epidemie 24/02/2015

Onderzoek NAH hersenletselDe Wereldgezondheidsorganisatie markeerde recent niet-aangeboren hersenletsel (NAH) als een urgent en groeiend maatschappelijk probleem. Uit internationaal onderzoek blijkt dat 25-80% van de kinderen en jongeren met NAH belemmeringen ondervindt. In Nederland lopen elke dag ruim 50 kinderen en jongeren hersenletsel op door bijvoorbeeld een ongeval, hersentumor een beroerte of door geweld. Dit letsel heeft vaak levenslang gevolgen. Een bijkomend probleem is dat de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) lang onzichtbaar kunnen blijven. Ze vallen vaak pas op bij grote veranderingen, zoals de overgang naar de middelbare school, het krijgen van een relatie of bij uit huis gaan. Door ouders wordt zorg voor deze groep 'een doolhof' genoemd. De Hersenstichting wil dit graag veranderen.

Betere registratie en begeleiding bij NAH

Een deel van de kinderen en jongeren krijgt na de diagnose niet de aandacht die ze verdienen, vindt Arend de Kloet, psycholoog bij Sophia Revalidatie in Den Haag en lector revalidatie bij De Haagse Hogeschool. Hij pleit ervoor deze groep beter te registreren, te volgen en te begeleiden. De Kloet: ‘We dachten lange tijd dat jonge hersenen flexibel zijn en ze daardoor beter herstellen van bijvoorbeeld een trap, klap of val. Nu blijkt het tegendeel waar te zijn. Hersenschade op jonge leeftijd kan de ontwikkeling ernstig verstoren.'

Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel voor kinderen en jongeren

De Hersenstichting ambieert verbetering van de zorgverlening aan deze kinderen en jongeren in de volle breedte. In navolging van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel voor volwassenen, namen ze het initiatief om een Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel voor kinderen en jongeren te ontwikkelen. In het zorgveld is de bereidheid om mee te werken groot. De Hersenstichting wil de samenwerking tussen de deelnemende partijen bevorderen en faciliteren. Het streven is dat er over een jaar óók voor kinderen en jongeren een goede zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel is.

Bron: website Hersenstichting (externe link)