Toon zoekbalkToon menu

Dien jouw projectidee in voor het Nationaal Programma Gehandicapten: Gewoon Bijzonder 06/07/2015

Het Nationaal Programma Gehandicapten (NPG) heeft tot doel kennis te ontwikkelen, te bundelen en toe te passen op de thema’s gezondheid, gedrag en participatie, ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Je kunt vanaf nu je project of onderzoek indienen.

Nationaal Programma Gehandicapten

Nationaal Programma Gehandicapten: Gewoon Bijzonder

Het Nationaal Programma Gehandicapten wil ervoor zorgen dat mensen met een beperking met grotere zelfstandigheid en meer zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving. Een tweede doel is om een duurzame kennisinfrastructuur op te bouwen in Nederland waarin zorg, onderzoek, onderwijs en beleid nauw met elkaar samenwerken.

Aanvraag indienen

Een relevant netwerk is een duurzaam samenwerkingsverband. Hierin participeren in ieder geval één of meer onderzoeksgroepen die actief zijn op het domein van het programma, organisaties voor zorg en welzijn en organisaties voor en van mensen met een beperking of mantelzorgers. Ook heeft een netwerk verbindingen met opleidingen (mbo, hbo en wo). Afhankelijk van de inhoud en doelgroep moet het netwerk andere relevante partners betrekken. De netwerken werken samen met het Kennisplein om kennis landelijk te bundelen en te verspreiden.

In deze subsidieronde kan een relevant netwerk een subsidieaanvraag indienen voor een set van verschillende onderzoeken/projecten. Die set moet bestaan uit onderling samenhangende projecten die zich richten op ontwikkeling van kennis en op toepassing van kennis.

Voorwaarden onderzoeken/projecten

De onderzoeken/projecten dienen gericht te zijn op de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking met een intensieve zorgvraag. Projecten passen bovendien binnen de thema’s gezondheid, gedrag en participatie (of een combinatie van deze thema’s). De deadline voor indienen is 8 oktober 2015 om 14:00 uur.

Wie kan aanvragen?

Professionals in onderzoek, zorg, welzijn, onderwijs, (vertegenwoordigers van) mensen met een beperking, mantelzorgers en eventuele andere relevante partners op om in gezamenlijkheid kunnen een projectidee indienen. Het samenwerkingsverband vormt een netwerk waarin praktijkgericht onderzoek plaatsvindt. In het projectidee wordt het samenwerkingsverband duidelijk beschreven. Vervolgens wordt bij de uitgewerkte subsidieaanvraag het samenwerkingsverband gespecificeerd in een samenwerkingsovereenkomst.
 
Op de website van ZonMw lees je meer en kun je jouw onderzoek/project indienen. 

Lees meer over het Nationaal Programma Gehandicapten (NPG)

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.