Toon zoekbalkToon menu

Samenwerkingsverband Erkenning Interventies uitgebreid 29/06/2015

Vilans en het Trimbos-instituut zijn officieel toegetreden tot het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. Op 23 juni ondertekenden zij samen met de vijf huidige partners van het samenwerkingsverband een convenant. 

Ondertekening Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies

In het convenant staan afspraken voor onderlinge samenwerking in het beoordelen en erkennen van interventies. Daarmee is de coalitie voor het bevorderen van een eenduidige beoordeling van interventies uitgebreid met langdurige GGZ (Trimbos-instituut) en ouderen- en gehandicaptenzorg (Vilans). Jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering, sport en bewegen en het sociale domein waren al onderdeel van de coalitie.

Samenwerkingsverband stimuleert integrale aanpak

Naast de twee nieuwe toetredende partners bestaat het samenwerkingsverband uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut en Movisie. Partijen beheren gezamenlijk het erkenningstraject voor interventies, maar zijn elk verantwoordelijk voor hun eigen sector. Interventie-eigenaren kunnen hun aanpak in dit traject op onafhankelijke wijze laten beoordelen op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit.

Erkenning van Interventies 2015-2018

Met de ondertekening van het nieuwe convenant onderschrijven de kennisinstituten ook de vernieuwde criteria en procedures voor beoordeling door de Erkenningscommissie Interventies. Deze zijn vastgelegd in de gezamenlijke notitie Erkenning van Interventies 2015-2018 (pdf).

Lees meer over het Erkenningstraject interventies