Toon zoekbalkToon menu

Geen goede aansluiting tussen 18- en 18+ voor jongeren met LVB en behoefte aan beschermde woonomgevi 23/09/2015

In de eerste maanden na de transitie zien we dat er geen goede aansluiting is tussen 18- en 18+ voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking (LVB) en een tijdelijke behoefte aan een beschermde woonomgeving.

Beschermd wonen LVB

Na vragen vanuit de Kamer heeft de Staatssecretaris toegezegd om te onderzoeken welke knelpunten er zijn. Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd door bureau HHM. De eindrapportage van dit onderzoek (pdf) is 3 september jl. naar de Kamer gestuurd.

Uitkomsten onderzoek LVB en beschermde woonomgeving

De eindrapportage beschrijft de problematiek die nu speelt. HHM besluit de rapportage met een aantal adviezen:

  1. Breng in beeld hoeveel gevallen zich voordoen van cliënten die tijdelijk behoefte hebben aan een beschermende woonomgeving.
  2. Kom tot afspraken over begeleid wonen voor meerderjarigen met een verstandelijke beperking die niet in aanmerking komen voor de Wlz.
  3. Laat gemeenten contact zoeken met de zorgaanbieders en het zorgkantoor in hun regio om meer inzicht te krijgen in de aanwezigheid van de doelgroep en van het aanbod.
  4. Ontwikkel bij de problematiek van deze doelgroep een integrale benadering over de drie domeinen heen.
  5. Ontwikkel samenhangend beleid zodat de zorg voor ouder en kind integraal kan worden aangeboden.
  6. Toets of de praktijk van de indicatiestelling geen onnodige drempels opwerpt voor toegang tot de Wlz.
  7. Laat aanbieders in overleg treden met de branchevereniging over de huidige behandelrichtlijnen en zorgpaden voor LVG-behandeling met verblijf.

De staatssecretaris gaat de komende tijd in overleg met de betrokken partijen om te zorgen dat de aanbevelingen snelle navolging krijgen.

Bron: VGN

Lees verder over begeleiden na de transitie

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.