Toon zoekbalkToon menu

Jennie Mast: 'We willen vrijheid agenderen bij alle zorgorganisaties' 18/04/2016

Deze week start de landelijke campagne ‘Samen op weg naar vrijheid’, met als doel: meer vrijheid voor cliënten en medewerkers in de langdurende zorg. Via de campagnewebsite kunnen zorgmedewerkers verhalen insturen en zich aanmelden voor inspiratiedagen.

Een paar vragen aan Jennie Mast, projectleider van deze campagne:

jennie mast vrijheid langdurige zorgWat is nieuw aan deze campagne?

'We willen het werken aan meer vrijheid in de zorg breed agenderen en versterken, bij zoveel mogelijk organisaties in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg.'

Waarom ligt het accent nu op ‘vrijheid’?

'Eerst lag de focus vooral op het afschaffen van fixatiebanden, en het zoeken naar alternatieven voor vrijheidsbeperkende maatregelen. Het ging vooral om (technische) hulpmiddelen. Maar inmiddels is er een breder besef dat cliënten op veel meer manieren in hun vrijheid beperkt kunnen worden, bijvoorbeeld ook door allerlei regels. Binnen zorgorganisaties is meer bewustwording en een cultuurverandering nodig om dit te veranderen.'

Heeft de wet Zorg en Dwang hiermee te maken?

'Ja, het uitgangspunt van het wetsvoorstel Zorg en Dwang is zo min mogelijk onvrijwillige zorg. De wet moet nog door de Eerste Kamer worden aangenomen, maar het is wel de bedoeling dat organisaties en medewerkers al zoveel mogelijk in de geest van de nieuwe wet gaan werken. En dat betekent meer de wensen en beleving van cliënten centraal.'

Waarom gaat het om de vrijheid van cliënten én zorgmedewerkers?

'Als je de vrijheid van cliënten wilt vergroten, is het belangrijk dat zorgmedewerkers ook ruimte hebben om zelf beslissingen te nemen, en niet vastzitten in allerlei regels en routines. Zorgmedewerkers moeten zelf ook de vrijheid hebben om te kijken hoe het anders kan.'

Is geleerd van eerdere ervaringen?

'Ja, in het project ‘In voor Beter’ heeft Vilans zeven zorginstellingen intensief begeleid bij trajecten rond het vergroten van vrijheid voor cliënten. Hier hebben we een succesvolle werkwijze ontwikkeld die we in deze campagne breder willen verspreiden. Belangrijk is dat iedereen binnen de organisatie erbij betrokken wordt: cliënten, familie, medewerkers en bestuurders. Alleen dan lukt het om dingen te veranderen.'

Hoe helpen jullie organisaties die hiermee aan de slag willen?

'We organiseren een hele leuke en creatieve inspiratiedag bij de zorginstelling. Zorgorganisaties kunnen zich hiervoor aanmelden. Vervolgens is het de bedoeling dat zorgorganisaties zelf aan de slag gaan. Hiervoor maken we een soort doe-het-zelf pakket dat we via de campagnesite verspreiden. Via regionale netwerken kunnen zorgorganisaties met elkaar kennis uitwisselen.'

Voert Vilans de campagne alleen uit?

'Nee, Vilans is initiatiefnemer, maar we nodigen zorgorganisaties, brancheverenigingen, beroepsorganisaties en cliëntenraden vooral uit om zich aan te sluiten om zo samen de krachten te bundelen en zoveel mogelijk te kunnen bereiken.'

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.