Toon zoekbalkToon menu

Leerzame meeting met grondlegger van Signs of Safety, Andrew Turnell 26/02/2016

Afgelopen week heeft de werkgroep van het Woord en Beeldverhaal een zeer leerzame en succesvolle meeting gehad met de Australiër Andrew Turnell, grondlegger van Signs of Safety’, een oplossingsgerichte en systeemversterkende benadering die steeds meer ingang vindt in de Kinderbescherming en de Jeugdzorg. “I think this is very exciting. It is really interesting that we are creating a new practice.” sprak Turnell tijdens de meeting.

 

Signs of safetyIn september 2015 is een nieuwe werkplaats gestart binnen het thema ‘Forensische zorg en nazorg voor de LVB-groep’. Stichting SPZ heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld aan de William Schrikker Groep voor het bijzondere project ‘Woord en Beeldverhaal binnen de jeugdreclassering’. Binnen de werkplaats maakt de jongere een woord en beeldverhaal waarin hij of zij vertelt waarom er een jeugdreclasseringsmaatregel is en wat er gaat gebeuren om succes in de toekomst tot stand te brengen.

Advies van grondlegger Signs of Safety

Sinds september zijn 4 enthousiaste jeugdzorgwerkers en een gedragswetenschapper aan de slag om samen met verschillende jongeren een woord en beeldverhaal te maken. Er worden prachtige verhalen gemaakt. Afgelopen week kreeg de werkgroep advies van de Australiër Andrew Turnell via een videoconferentie (GO TO Meeting). Turnell is de grondlegger van de visie Signs of Safety en ondersteunt het project Woord en Beeldverhaal.  Hij droeg graag bij aan de ontwikkeling van het project door middel van een consult. Alle geïnteresseerden konden de videoconferentie bijwonen.

Jeugdzorgwerker Judith van Boxtel legde het woord en beeldverhaal van haar pupil voor aan Turnell. Door middel van kritische vragen zette hij Judith en de rest van de werkgroep aan het denken. Aan het einde kreeg Judith nog een groot compliment. “I think you have done brilliantly!”  sprak Turnell. De werkgroep is dus op de goede weg, maar zal de komende maanden nog hard verder werken aan de woord en beeldverhalen.

Meer weten over de werkplaats? Lees hier.

Signs of Safety

'Signs of Safety' is een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen waar de veiligheid van een kind een probleem vormt. Het doel van de werkwijze is dat het kind (weer) veilig kan opgroeien in het gezin. Samen met het gezin ontwikkelt de hulpverlener een veiligheidsplan. De hulpverlener stelt dit plan op met behulp van oplossingsgerichte vragen, waarmee sterke kanten van het gezin en uitzonderingen op de problemen zichtbaar worden, zodat het gezin zijn gedragsrepertoire kan uitbreiden (Turnell en Edwards 1999). Signs of Safety wordt gebruikt in de jeugdbescherming.

De WSG werkt aan de doorvertaling van deze benadering naar het werk in de Jeugdreclassering.

Meer weten over deze werkplaats?