Toon zoekbalkToon menu

Dagverslag Netwerk Gedragsdeskundigen Ouderen 09/05/2016

In april vond in Lunetten de jaarlijkse NGO-dag  plaats. Het NGO staat voor Netwerk Gedragsdeskundigen Ouderen. Tijdens het middaggedeelte verzorgden  Hilair Balsters (Vilans) en Marion Kersten (VGN) een sneak preview ‘Ouderen in het vizier’ met daarin een oproep om kennis te delen over het toenemend aantal ouderen met een verstandelijke beperking. Om tijdige herkenning en erkenning van de problematiek van deze relatief nieuwe doelgroep te bevorderen.

 

Ophalen praktijkkennis

In de sneak preview van het project ‘Ouderen in het Vizier’, deelproject van ‘Gewoon Bijzonder’ lichtten Hilair en Marion het belang toe van kennis ophalen uit de praktijk, van levende kennisvragen inventariseren en van input genereren voor een landelijke professionele leidraad. Om state of the art kennis rondom de ouder wordende cliënt, te wegen, bruikbaar, deelbaar en vindbaar te maken voor àlle zorgprofessionals in de gehandicaptensector. En hen te kunnen toerusten met actuele en bruikbare kennis. Uitgangsprincipes daarbij zijn: kennis ‘voor en door’, gedeeld eigenaarschap, netwerk van netwerken, co-creatie, faciliteren van kennisdelen als proces, online en offline.

Aanpak

Activiteiten om een actieve, sterke en duurzame kennisinfrastructuur te bevorderen, zullen bestaan uit:

  • Het versterken van de digitale vindplaats (website) rondom de ouder wordende cliënt.
  • Het ondersteunen van kennissynthese en kennisontwikkeling (kennis op maat, snackable kennis, verbinden met  praktijk).
  • Het etaleren van nieuws en concrete verhalen.

Speeddates en Babbelbox

Deelnemers werden daarna uitgenodigd voor 3 interactieve speeddates:

  1. Wall of expertise - het expliciteren van kennis aan de hand van de vraag: welke specifieke kennis van ouderen met een beperking  is kenmerkend voor jou en/of jouw organisatie?
  2. Netwerkkaart - netwerken mobiliseren aan de hand van de vraag: welke drie  (regionale) netwerken moeten een rol krijgen in en landelijke inventarisatie van kennis en kennisvragen rondom de ouder wordende cliënt?
  3. De babbelbox - passie in beeld aan de hand van de vragen:
  • Goud voor oud … welke ouder wordende cliënt houdt u in het vizier?
  • Ouderen in het vizier: wat gunt u de ouder wordende cliënt?
  • Ouderen in het vizier: Hoe draagt u bij aan een goede oude dag?

Cameravrees

De Wall of expertise en Netwerkkaart werden gemakkelijk gevonden. Voor deelname aan de Babbelbox bleek meer overredingskracht nodig. Het was dan ook een imposante opstelling met ‘seven man in black‘, twee camera’s, lampen en microfoons. Zo’n 15 deelnemers waagden uiteindelijk de sprong.

Verder lezen