Toon zoekbalkToon menu

'iPad maakt wereld weer groter na hersenletsel' 30/05/2016

91% van de cliënten die bij InteraktContour gebruik maakt van beeldschermbellen met hun begeleider vindt dit van meerwaarde. Cliënten die zelfstandig wonen kunnen gepland en ongepland bijvoorbeeld via Facetime contact hebben met hun eigen begeleider. InteraktContour en Beeldzorgadvies evalueerden het concept onder tweehonderd cliënten.

beeldbellen'iPad maakt wereld weer groter'

Cliënten die gebruikmaken van beeldzorg krijgen kosteloos een iPad in bruikleen van InteraktContour. Zij zorgen zelf voor een internetverbinding. Restricties voor het gebruik van de iPad zijn er niet. Manager Marianne Velthuis: 'Het resultaat is dat 89 procent van de mensen met hersenletsel die gebruikmaakt van beeldzorg van InteraktContour, de iPad ook gebruikt om te internetten of om beeldcontact te hebben met familie. We zien regelmatig bij mensen met hersenletsel dat het contact met vrienden en familie verloren is gegaan. Een iPad maakt hun wereld ineens weer een stuk groter. Zo draagt beeldzorg rechtstreeks bij aan het realiseren van een sterker netwerk.'

83 procent van de ondervraagde cliënten ervaart meer rust, veiligheid en zelfredzaamheid doordat er vaker contact is met de begeleider. Gemiddeld is er een tot twee keer per week beeldcontact naast de afspraak thuis. Begeleiders geven in het onderzoek van InteraktContour en Beeldzorgadvies aan dat ze efficiënter en effectiever kunnen werken: 90 procent bespaart op reistijd, 82 procent ervaart meer flexibiliteit en 64 procent vindt dat de kwaliteit van de geboden begeleiding door beeldzorg is verbeterd. Ewald Aberink, individueel begeleider bij InteraktContour: 'Veel mensen met hersenletsel hebben problemen met hun geheugen.

De kracht van beeldzorg is dat er dagelijks even beeldcontact kan zijn als dat nodig is, bijvoorbeeld om iemand aan zijn medicatie te herinneren. Of om ‘s ochtends de afspraken voor die dag door te nemen. Dat die mogelijkheid er is werkt preventief, we voorkomen dat mensen vastlopen en dat we ad hoc langs moeten gaan. Ook bij complexere vragen of afwezigheid van een collega kun je met beeldzorg gemakkelijker en sneller de benodigde zorg leveren.'

Bron / tekst: Zorgvisie

Lees verder