Toon zoekbalkToon menu

Verschuiving binnen Wlz naar gehandicaptenzorg 13/09/2016

Het aantal mensen dat een beroep doet op de Wet langdurige zorg (Wlz) is sinds de invoering in 2015 ongeveer gelijk gebleven. Maar meer mensen maken gebruik van gehandicaptenzorg.

Van Wlz naar gehandicaptenzorg

Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) in zijn voortgangsrapportage over de Wlz. Het totaal aantal cliënten in de Wlz is ongeveer 285 duizend. Het aandeel vv-cliënten is afgenomen met 2,3 procent naar ruim 160 duizend. Het aantal cliënten dat met een laag zorgzwaarte in de Wlz zit neemt af, doordat mensen langer thuis blijven wonen.

Aantal cliënten gehandicaptenzorg stijgt 5,3%

Opvallend is dat het aantal cliënten in de gehandicaptenzorg stijgt met 5,3 procent. De staatssecretaris schrijft dat het nog te vroeg is om deze ontwikkeling te duiden.

Het aantal ggz-patiënten in de Wlz neemt het sterkst af met 9,6 procent. Sinds 1 januari 2015 worden de eerste drie jaar van opname bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Bekostiging zorg

Het ministerie van VWS kondigt aan dat de Nederlandse Zorgautoriteit onderzoek gaat doen naar de zorgprofielen binnen de verzorging en verpleging en de daaraan gekoppelde kosten.

Verder zal de bekostiging van woningaanpassingen en hulpmiddelen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning waarschijnlijk ook in 2017 niet overgaan naar de Wlz. Het ministerie komt eind 2016 met een standpunt hierover.

Bron: Skipr

Lees meer

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.