Toon zoekbalkToon menu

Vergoeding van schade door te late pgb-betaling 16/02/2017

Budgethouders en zorgverleners die onkosten hebben gemaakt door te late uitbetaling van persoonsgebonden budgetten, kunnen compensatie aanvragen via de website: www.compensatieregelingpgb.nl.

PGB onkostenvergoeding

De compensatieregeling ‘Trekkingsrecht pgb’ is van 1 maart tot en met 31 mei 2017 aan te vragen en geldt in de volgende gevallen:

  • De regeling is uitsluitend van toepassing op pgb’s in Jeugdwet/Wmo 2015 en Wlz.
  • Voor budgethouders met een pgb-Zvw geldt deze regeling niet.
  • Als er in 2015 extra kosten gemaakt zijn door één of meer vertraagde (langer dan 30 dagen na factuurdatum/declaratie) betalingen door de Sociale Verzekeringsbank uit een pgb.
  • Van een ‘vertraagde betaling’ is ook sprake als een deel van de factuur of declaratie tijdig is betaald en een deel is vertraagd.
  • Als budgethouder kan je een vergoeding krijgen als je in 2015 meer dan € 300,- extra kosten hebt gemaakt als gevolg van één of meer vertraagde betalingen.
  • Het afhandelteam verzendt uiterlijk zes weken na sluiting van de regeling (op 31 mei 2017) een besluit op de aanvraag.
  • De compensatie kan maximaal € 100.000,- bedragen. Als de budgethouder de complete aanvraag heeft ingediend kan hij/zij dit niet meer wijzigen of terugdraaien.

Op Klik.org lees je om welke kosten het gaat en met wie je contact kunt opnemen met vragen.

Lees meer

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.