Toon zoekbalkToon menu

Hulp in het stemhokje noodzakelijk voor mensen met beperking 03/07/2017

Het College voor de Rechten van de Mens wil dat politieke partijen de Kieswet aanpassen voor onder andere mensen met een verstandelijke of visuele beperking. De Tweede Kamerverkiezingen in Nederland zijn onvoldoende toegankelijk en hulp in het stemhokje moet in meer gevallen worden toegestaan.

Stembiljet-tweede-kamer-politiek-stemmen-mensen-met-beperking

Visuele beperking

Hoewel er in de stemlokalen maatregelen zijn genomen om de toegankelijkheid te vergroten voor mensen met een beperking, ondervind 1 op de 5 blinden en slechtzienden problemen bij het invullen van het stembiljet of het binnengaan van het stemlokaal. Ze krijgen geen hulp, terwijl ze dat wel nodig hebben. 81 procent had moeite met het lezen van het stembiljet en 67 procent had problemen bij het invullen ervan.

Veel medewerkers weten niet dat mensen met een visuele beperking hulp mogen krijgen in het stemhokje en zelf mogen beslissen wie dat doet.

Verstandelijke beperking

De helft van de mensen met een verstandelijke beperking hebben de laatste verkiezingen niet gestemd (ook niet met een volmacht). Zij begrepen de stempas en praktische informatie onvoldoende en een goede voorbereiding ontbrak. De andere helft heeft wel gestemd, maar 40 procent van die groep had moeite met het lezen, begrijpen en invullen van het stemformulier. Hulp is voor deze groep alleen niet toegestaan.

Aanbevelingen

Het College voor de Rechten van de Mens wil dat overheid, gemeenten en politieke partijen de toegankelijkheid van de verkiezingen verbeteren, door:

  • Een eenvoudiger stembiljet
  • Begrijpelijke informatie over de verkiezingen
  • Stemmen per post of met een stemcomputer
  • Extra instructie voor stembureaumedewerkers dat mensen met een lichamelijke of visuele beperking hulp mogen krijgen in het stemhokje van een persoon naar keuze
  • Aanpassing van de Kieswet, waardoor mensen met een verstandelijke beperking ook hulp mogen krijgen in het stemhokje

Bron: Klik

Lees ook:

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.