Toon zoekbalkToon menu

Oproep! Deel vragenlijst onder je cliënten 20/06/2017

Mensen met een beperking hebben het recht om zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Net als iedereen. Dit recht is per 16 juli 2016 vastgelegd in het VN-verdrag handicap. Maar wordt dit ook nageleefd? Het College voor de Rechten van de Mens doet onderzoek aan de hand van een vragenlijst.

Vragenlijst College voor de Rechten van de Mens Inclusie

Thema's

De vragenlijst is voor mensen die zelf ervaring hebben met het leven met een beperking of een kind hebben met een beperking. Deze thema's staan centraal:

  • Onderwijs
  • Werk
  • Zelfstandig wonen en deelnemen aan de samenleving
  • Toegankelijkheid

Vragenlijst

Deelname is volledig anoniem (reageer wel voor 9 juli 2017). Er zijn drie opties om de vragenlijst in te vullen, namelijk via:

Resultaten

Eind dit jaar brengt Het College een rapport uit met aanbevelingen (verschijnt ook online). De overheid krijgt op deze manier inzicht in veelvoorkomende vragen en antwoorden vanuit de doelgroep.
Het is kaart brengen van de knelpunten en mogelijke oplossingen staat centraal.

Lees ook: