Toon zoekbalkToon menu

Inclusie

College voor de Rechten van de Mens: 'Besluit Toegankelijkheid onvoldoende' 20/11/2016

Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat het besluit ‘Algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte’ op verschillende punten moet worden aangepast. Het besluit maakt nu voor ondernemers en werkgevers niet duidelijk wat er van hen verwacht wordt.

VN-verdrag handicap besluit

Het conceptbesluit dat er nu ligt is volgens het college niet concreet en ambitieus genoeg en biedt niet de beoogde rechtszekerheid.

Zorgen besluit Toegankelijkheid

Het College heeft onder andere de volgende zorgen over het besluit:

  • Er is niet uitgelegd wat er wordt verstaan onder ‘algemene toegankelijkheid’ en ‘het zorgdragen voor geleidelijke verwezenlijking’.
  • Er is niet aangegeven op welke termijn de ‘algemene toegankelijkheid’ moet zijn gerealiseerd.
  • Het draagt niet bij aan de rechtszekerheid.
  • Het bevat geen norm over toegankelijkheidsverplichtingen voor nieuw te bouwen objecten en voorzieningen.

VN-verdrag mensen met een beperking

Het VN-Verdrag voor mensen met een handicap versterkt de positie van mensen met een beperking, omdat het bepaalt dat zij gelijke rechten hebben op het gebied van wonen, scholing, vervoer, werk en een aantal andere terreinen. De overheid moet ervoor zorgen dat dit wordt gerealiseerd.

Op 1 januari 2017 treedt daarom artikel 2a van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in werking. Dit artikel bepaalt dat aanbieders van goederen en diensten en werkgevers geleidelijk aan moeten zorgen voor de algemene toegankelijkheid.

Bron: College voor de Rechten van de Mens

Lees meer over het VN-verdrag

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.