Toon zoekbalkToon menu

Vakmanschap

Programma Volwaardig leven officieel gepresenteerd 15/05/2019

Vandaag vond tijdens het congres ‘Samen sterk voor volwaardig leven’ de presentatie plaats van de resultaten van de kwaliteitsagenda en werd het programma ‘Volwaardig leven’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), dat in oktober jl. werd gelanceerd, nader toegelicht. Minister Hugo de Jonge lichtte het programma toe en de Klankbordgroep van het programma werd geïnstalleerd. Deze Klankbordgroep heeft directe invloed op het programma en bestaat uit ervaringsdeskundigen, cliënten, naasten en zorgprofessionals.

Minister Hugo de Jonge met de klankbordgroep van Volwaardig levenProgramma Volwaardig leven

Met het programma Volwaardig leven wil het ministerie de gehandicaptenzorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst. Mensen met een beperking en hun naasten moeten kunnen rekenen op goed geregelde zorg en ondersteuning. Zodat ook zij volwaardig kunnen leven. Mensen met een beperking en hun familie denken zelf mee in het programma. Minister de Jonge: "Als we de zorg voor mensen met een beperking en hun naasten willen verbeteren, moeten we leren kijken met hun ogen."

Begeleiding à la carte en Innovatie impuls op het Kennisplein

Binnen Volwaardig leven vinden 7 projecten plaats. Waaronder het vernieuwingstraject ‘Begeleiding à la carte’ en de ondersteuning bij het invoeren en delen van technologie via de ‘Innovatie impuls’. Het laatste vindt plaats in samenwerking met Academy het Dorp. Het Kennisplein Gehandicaptensector zal voor deze twee projecten de plek worden waar kennis wordt opgehaald, ontwikkeld en verspreid.

Begeleiding à la carte

Op het congres presenteerden organisaties hun plannen voor het vernieuwingstraject 'Begeleiding à la carte' aan ervaringsdeskundigen, naasten, zorgprofessionals, vertegenwoordigers van zorgkantoren en het ministerie van VWS. De 35 à 40 zorgaanbieders die op basis hiervan geselecteerd worden gaan binnen 'Begeleiding à la carte' 2 jaar lang aan de slag met hun plan voor persoonsgerichte zorg. Bij het uitvoeren van dat plan kunnen zij hulp krijgen van VWS.

Innovatie impuls

In de gehandicaptenzorg zijn er al veel organisaties bezig met technologische innovaties. Deze initiatieven blijven vaak hangen binnen de organisatie die ze ontwikkelt. Het invoeren en uitbreiden van innovatie blijkt lastig. Met de Innovatie impuls biedt het ministerie van VWS ongeveer 30 zorgaanbieders hier ondersteuning bij. Voor de zomer van 2019 zal er een oproep aan organisaties worden gedaan om te laten weten of ze hieraan willen deelnemen. De bedoeling is niet om nieuwe technologie te ontwikkelen, maar juist gebruik te maken van bestaande technologie binnen de sector.

Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg

Programma Volwaardig leven bouwt voort op de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg. Over deze kwaliteitsagenda lees je meer op www.ikdoemee.nl. Het programma werkt samen met cliëntenorganisaties, beroepsverenigingen, VGN en ZN.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Elisabeth van den Berg 16/5/2019

Ik ben belangenbehartiger en ervaringsdeskundige en erger mij eraan dat er wel weer geld gaat naar organisaties, maar er niets nieuws voor de mensen zelf ontwikkeld mag worden. Ik heb er niets aan als een bedrijf compleet wordt aangepast, help liever om mijn lichaam zo te ondersteunen dat ik kan werken en actief kan zijn. Dan heb ik overal iets aan de innovatie en de maatschappij in het algemeen ook.