Toon zoekbalkToon menu

Zorgtechnologie

Verkennende bezoeken Inspectie e-health 12/09/2017

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (de inspectie) gaat dit najaar enkele verkennende bezoeken brengen aan grote zorginstellingen. Het gaat om instellingen in de gehandicaptenzorg, gericht op de werkwijze van de instelling bij de toepassing van e-health.

ehealth-inspectie-gezondheidszorg-zorginstelling

Lees hier de brief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

E-health

De inspectie verstaat onder e-health de inzet van hedendaagse informatie- en communicatietechnologie (ICT). Daarbij gaat het om internettechnologie ter verbetering van de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Voorbeelden zijn elektronische cliëntendossiers, elektronische gegevensuitwisseling, patiënten portalen, medische apps en monitoring van chronisch patiënten op afstand.

Aanleiding

Grote zorginstellingen worden steeds afhankelijker van e-health. Doordat zorg in toenemende mate in een netwerk van zorgaanbieders wordt geleverd, wordt ook onderlinge communicatie tussen zorgverleners steeds belangrijker. De inspectie is positief over de mogelijkheden die e-health kan bieden om zorg te ondersteunen en te verbeteren, tegelijkertijd vindt zij het belangrijk dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg niet in het geding komen.

Verkennende bezoeken

Vanaf 2018 gaat de inspectie structureel aandacht besteden aan het thema e-health bij zorginstellingen. In het najaar van 2017 voert de inspectie een tiental verkennende bezoeken. De bezoeken worden kort van tevoren aangekondigd en zijn niet gericht op toetsing en handhaving (tenzij er risicovolle situaties worden aangetroffen). Tijdens het bezoek spreekt de inspectie met vertegenwoordigers van de raad van bestuur en met verantwoordelijken op het gebied van e-health. De bevindingen van deze bezoeken gebruikt de inspectie om haar toezicht op e-health verder in te richten en een toetsingskader te maken.

Bron: VGN

Lees ook:

 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.