Toon zoekbalkToon menu

Verstandelijke beperking

Kosten gehandicaptenvervoer leiden tot minder zorg 19/01/2017

Door bezuinigingen op vervoer van en naar dagbesteding krijgen gehandicapten steeds vaker te maken met onacceptabele situaties. Tegelijkertijd worden de tekorten opgevangen door te bezuinigen op begeleiders. Die tekorten zijn sinds de bezuinigingen in 2013 opgelopen tot tientallen miljoenen.

Gehandicaptenzorg vervoer kosten

De VGN vindt dat er een grens is bereikt en drong tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer sterk aan op invoering van kostendekkende vervoerstarieven.

In Nederland hebben dagelijks circa 60.000 mensen met een beperking vervoer nodig van en naar dagbesteding. De bezuiniging in 2013 op vervoer was fors: bijna 50%, waardoor de vergoeding onder de kostprijs kwam te liggen.

De sector heeft in de afgelopen vier jaar veel gedaan om die bezuiniging zelf op te vangen. Door meer gehandicapten tegelijk te vervoeren en het schrappen van begeleiders op de bussen kon lang stand worden gehouden. Maar inmiddels zijn tientallen vervoerders failliet gegaan en lijdt de dagbesteding onder de ontstane situatie.

Dagbesteding = werken en scholing

“Dagbesteding is voor mensen met een beperking wat werken en scholing is voor mensen zonder beperking,” zegt VGN-directeur Frank Bluiminck. “Dankzij dagbesteding kunnen kinderen en volwassenen met een beperking zich ontwikkelen, leren en een zinvol bestaan hebben. Maar door de maatregelen zijn de reistijden opgelopen, is de kwaliteit – waaronder de veiligheid – van de ritten aangetast en nemen de klachten toe. Intussen worden de tekorten opgevangen door te bezuinigen op de zorg zelf, bijvoorbeeld door minder begeleiders aan te nemen.”

VN-verdrag mensen met een beperking

“Om cliënten zich, conform het VN-verdrag, optimaal te laten ontwikkelen en ‘onbeperkt’ te laten meedoen, moeten we zorgen voor adequate dagbesteding, waarbij vervoer geen obstakel mag vormen,” vindt Bluiminck. “De aankondiging van de NZa dat pas in 2019 wellicht op basis van onderzoek nieuwe tarieven worden vastgesteld, is dan ook onaanvaardbaar. De gehandicaptenzorg heeft zelf alles al gedaan om de bezuinigingen het hoofd te kunnen bieden. Al te lang wordt zorggeld ingezet om het vervoer te kunnen blijven betalen. Kostendekkende vervoerstarieven kunnen deze onverantwoorde scheefgroei een halt toeroepen.”

Bron: VGN

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.