Toon zoekbalkToon menu

Positief advies voor 16 projectideeën Gewoon Bijzonder 14/12/2015

Van de 38 ingediende projectideeën voor de eerste ronde van Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten, hebben 16 indieners een positief advies gekregen. In deze ronde gaat het om het opzetten van relevante netwerken waarin praktijkgericht onderzoek plaatsvindt naar de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking met een intensieve zorgvraag.

De indieners krijgen tot 5 april 2016 de tijd om hun projectidee verder uit te werken tot een volledige subsidieaanvraag.

Informatiebijeenkomst

Om de indieners handvatten te geven m.b.t. de belangrijke speerpunten uit het programma, wordt er speciaal voor hen op 2 februari 2016 een bijeenkomst georganiseerd door ZonMw. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de (potentiële) projectleiders niet alleen meer ideeën opdoen over de onderwerpen participatie, de Minimale Dataset en de opbouw van een kennisinfrastructuur en de rol van het Kennisplein hierbij. Ze kunnen ook tips verwachten die betrekking hebben op hun specifieke project.

Na 5 april zullen de definitieve subsidieaanvragen beoordeeld worden door externe deskundigen. Ook een panel van ervaringsdeskundigen zal de aanvragen beoordelen, waarbij zij voornamelijk zullen letten op de relevantie van het project voor de doelgroep en de betrokkenheid van de doelgroep in het project. Eind juni kunnen de aanvragers de uitslag van deze ronde verwachten.

Relevante netwerken

De op te zetten relevante netwerken gaan werken aan vernieuwing en kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Onder een relevant netwerk wordt een duurzaam samenwerkingsverband verstaan, waarin in elk geval één of meer onderzoeksgroepen die actief zijn op het domein van het programma, organisaties voor zorg en welzijn, en organisaties voor/van mensen met een beperking of mantelzorgers participeren.

Het programma Gewoon Bijzonder

Het programma Gewoon Bijzonder heeft tot doel kennis te ontwikkelen, te bundelen en toe te passen op de thema’s gezondheid, gedrag en participatie, voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Dit alles om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking met grotere zelfstandigheid en meer zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving. Een tweede doel is om een duurzame kennisinfrastructuur op te bouwen in Nederland waarin zorg, onderzoek, onderwijs en beleid nauw met elkaar samenwerken.

Lees verder