Toon zoekbalkToon menu

Gemeenschappelijk instrumentarium voor projecten Gewoon Bijzonder 16/02/2016

De Minimale Dataset (MDS) is een set van instrumenten en vragen voor iedereen die gegevens verzamelt van mensen met verstandelijke beperkingen. Hoewel de term misschien wat verwarring opwekt, is de MDS geen groot databestand waarin alle gegevens van mensen met een beperking centraal worden opgeslagen. MDS staat in de eerste plaats voor een gemeenschappelijk instrumentarium.

onderzoek vergrootglasOmdat iedereen dezelfde gegevens verzamelt, kan de MDS er natuurlijk wel voor zorgen dat gegevens tussen onderzoekers, professionals en organisaties makkelijker vergeleken, gedeeld en gebundeld kunnen worden. 

Term ‘minimaal’

Voor wat betreft de term ‘minimaal’ geldt dat er gezocht is naar het instrumentarium dat minimaal nodig is om mensen met een verstandelijke beperking en hun situatie te leren kennen. Verder is het de bedoeling dat er een ‘minimale’ belasting is voor de persoon met een beperking. Sommige gegevens hoef je bijvoorbeeld niet per se via de persoon met een beperking te verkrijgen, maar kun je ook bij andere mensen (zoals familie of andere zorgprofessionals) halen.

MDS binnen Gewoon Bijzonder

Een basis MDS is bedoeld voor alle projecten binnen het programma Gewoon Bijzonder en zorgt ervoor dat alle projecten (door gebruik te maken van een gemeenschappelijk instrumentarium) over dezelfde gegevens beschikken wat betreft de domeinen persoonlijke factoren, persoonlijke ontwikkeling en zelfbepaling en welbevinden. Voor deze domeinen is gekozen omdat binnen Gewoon Bijzonder de zelfstandigheid van de persoon met een beperking en diens situatie centraal staan.

Vragen(lijsten)

Op de website van ZonMw staan de definitieve vragen en vragenlijsten van de basis MDS. Er zijn drie varianten van de basis MDS, één voor kinderen en twee voor volwassenen, en daarbinnen een aantal modules. Tevens staat op de website een beslisboom waarmee kan worden nagegaan hoe de MDS gebruikt kan worden bij projecten binnen Gewoon Bijzonder.

De volledige uitwerking van de basis MDS (inclusief SPSS bestand en syntaxen) zal gereed zijn op het moment dat de netwerken binnen het programma Gewoon Bijzonder van start gaan. De handleiding zal in maart online komen, waarin onder andere de verkrijgbaarheid en kosten van instrumenten worden gespecificeerd.

Domeinspecifiek

Naast de basis MDS worden onderzoekers aangemoedigd om domeinspecifieke MDS te ontwikkelen, die relevant zijn voor projecten naar gelang hun specifieke invalshoek. Op korte termijn zullen de ‘makers’ van de minimale dataset beginnen met de ontwikkeling van een domeinspecifieke MDS op het domein “externe factoren”. In deze domeinspecifieke MDS worden vragen/instrumenten toegevoegd over de zorg en ondersteuning en ondersteuningsbehoeften van mensen met een verstandelijke beperking.

Meer informatie

Houd de website van ZonMw in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom de Minimale Dataset.

Lees verder

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.