Toon zoekbalkToon menu

Goed bezochte 2e Projectleidersbijeenkomst Gewoon Bijzonder 24/05/2017

Onder het motto 'We zijn begonnen' kwamen op donderdag 11 mei 45 projectleiders, onderzoekers, co-onderzoekers en promovendi voor de tweede keer samen bij ZonMw in Den Haag. Gevraagd naar een motto vatte een deelnemer de bijzondere samenwerking in het programma Gewoon Bijzonder kernachtig samen:

Projectleidersbijeenkomst 1

 

'Niet in je eigen bubbel, maar samen in alle facetten elkaar blijven ontmoeten, uitdagen en inspireren.'
- Suze van Wijngaarden, netwerk Sociale relaties en ICT.


En ontmoeten, uitdagen en inspireren was precies wat de organisatoren voor ogen hadden, met presentaties en workshops die samen een goed gevuld programma vormden.

Sofie Sergeant, Henriëtte Sandvoort en Kim van den Bogaard verzorgden de creatieve aftrap, met een presentatie over het project Samen Werken, Samen Leren en een introductie met informatieve video over de CABRIO training 'Samen werken, samen trainen'. Ook de ebb-app 'Wie ben ik?' kwam aan bod, waarbij gefocust wordt op de talenten van co-onderzoekers en op wat zij nodig hebben om onderzoek te kunnen doen.

Daarna werden de deelnemers aan het tekenen gezet en mochten zij elkaar bevragen met vragen als: 'Wat heb je nodig om goed te kunnen werken’ en ‘welke mensen zijn voor jou belangrijk in dit onderzoek?'

Projectleidersbijeenkomst 2   Projectleidersbijeenkomst 3

Projectleidersbijeenkomst 4   Projectleidersbijeenkomst 5

Marion Keizer belichtte daarna kort de ontwikkelingen op het Kennisplein Gehandicaptensector, waarop de informatie over de afzonderlijke projecten inmiddels een plek heeft gekregen. Gewerkt wordt nog aan een andere webpaginastructuur voor een overzicht in één oogopslag.

Linda Gerth van ZonMw informeerde de deelnemers over de verantwoording aan ZonMw vanuit de projecten, o.a. de voortgangsrapportage, eindrapportage & financiële verantwoording en tussentijdse wijzigingen. Ook het Datamanagementplan (DMP), Verspreidings- en Implementatieplan (VIMP) en (geplande) bijeenkomsten werden besproken.

Projectleidersbijeenkomst 6

In de presentatie 'Het invoeren en verspreiden van innovaties in de gezondheidszorg' nam Loes Schouten ons mee in de uitdagingen, kansen, belemmerende en bevorderende factoren en de lessons learned in het NPO.

Projectleidersbijeenkomst 7

Franca Leeuwis, projectmanager TOPICS-MDS bij Radboud UMC zette uiteen hoe binnen het NPO gewerkt was met een minimale dataset. Ook zij gaf inzage in wat daarbij geleerd was en vertelde over nut en noodzaak van hergebruik van data en de voorwaarden daarvoor.

Projectleidersbijeenkomst 8

In het laatste programmaonderdeel van de middag splitsten de deelnemers zich op om deel te nemen aan één van de twee workshops:

 1. 'Kennismarkt: zichtbare kennis en ervaring' door Hilair Balsters, Marion Kersten en Marion Keizer
 2. 'Aan de slag met implementatie en het communicatieplan' door Leonoor Ahrens en Adriënne Bel

De bijeenkomst eindigde met een groepsfoto en borrel waarbij nog druk gegevens werden uitgewisseld, voor zover dat niet al tijdens de dag was gebeurd.

Projectleidersbijeenkomst 9

Workshop Kennismarkt: zichtbare kennis en ervaring

Na een korte uitleg door Hilair Balsters gingen de workshopdeelnemers aan de slag met de uitgedeelde posters. Zij beantwoordden daarop vragen als:

 • Wie ben ik, functie en onderzoek
 • Waar ik veel van weet en waarvoor je me altijd kunt benaderen….
 • Ik loop warm voor dit project omdat….
 • Wat ik zoek …
 • Leuk persoonlijk weetje

Nadat alle posters een plekje op de wand hadden gekregen, volgde een rondgang voor ieders favoriete top 3 van deelnemers waarmee je graag in gesprek wilde gaan. In de drie gespreksronden die daarop volgden, wisselden de deelnemers onderzoeksinformatie en ervaringen uit, wat levendige gesprekken opleverde.

Met name het met elkaar in gesprek gaan sprak de deelnemers aan, omdat hier daadwerkelijk kennismaking en uitwisseling plaatsvond. Het verzoek was dan ook om de gesprekronden op volgende bijeenkomsten te herhalen.

In een laatste opdracht werd ieder gevraagd naar een motto om de onderzoekswerkzaamheden mee samen te vatten. De opgehaalde motto’s benadrukten het gevoel van verbinding, door het delen van kennis en resultaten, door elkaar te begrijpen en inspireren, door vanuit jezelf met een open, eerlijke en nieuwsgierige blik naar anderen te kijken en hand in hand samen te werken aan goede/betere zorg en kwaliteit van bestaan, om zo het verschil te maken.

Projectleidersbijeenkomst 10   Projectleidersbijeenkomst 11

Projectleidersbijeenkomst 12   Projectleidersbijeenkomst 14

Projectleidersbijeenkomst 15   Projectleidersbijeenkomst 16

Workshop communicatie: 'Aan de slag met implementatie en het communicatieplan'

Aandachtspunten vanuit ZonMw
ZonMw communiceert over Gewoon Bijzonder onder het thema Gehandicapten en Chronisch Zieken

Kernboodschappen

 • ZonMw draagt met kennis en ontwikkeling bij aan volledige en volwaardige deelname aan de samenleving van mensen met een beperking of chronische ziekte.
 • Ervaringsdeskundigen doen mee in alle fasen van programma’s en projecten om te komen tot relevante kennisvragen.
 • (Vertegenwoordigers van) mensen met een beperking of chronische ziekte en partijen uit onderzoek, praktijk, beleid, onderwijs werken met elkaar samen in alle fasen van de kenniscyclus om te komen tot uitkomsten die bruikbaar zijn in de praktijk.
 • Zorg en ondersteuning van mensen met een handicap of chronische ziekte vindt niet alleen plaats in zorginstellingen maar ook binnen het sociaal domein. Daarom betrekken en bedienen de programma’s en projecten van ZonMw ook (vertegenwoordigers van) gemeenten.

Probeer deze boodschappen ook in de communicatie over de netwerken door te laten klinken.

Wat is je ambitie?
Formuleer ook voor je eigen netwerk een of meer boodschappen die de kern van het project raken. En (her)gebruik die steeds in je communicatie.

Maak gebruik van het Kennisplein Gehandicaptensector

 • Breed bereik, zorgprofessional
 • Online en offline
 • Interactie, ook via social media
 • Spotlight op kennis en mensen

Projectleidersbijeenkomst 19   Projectleidersbijeenkomst 20

Communicatieplan en communicatie-uitingen
Bij het maken van een communicatieplan, maar ook bij het opstellen van afzonderlijke communicatie-uitingen, helpt het om vooraf de volgende vragen te stellen:

 • Wat wil ik communiceren?
  • Wat is mijn boodschap
  • Beperk je tot 1 hoofdboodschap per uiting. Formuleer deze boodschap zo helder en concreet mogelijk. De rest van de uiting gebruik je om toe te lichten, context te geven, én te illustreren.
 • Tot wie richt ik mij?
  • Wat zijn mijn doelgroepen
  • Bedenk dat iedere doelgroep anders benaderd moet worden (ander niveau, andere rol/positie, andere behoeftes,  belangen, etc.).
  • Kruip in de huid van je doelgroep
 • Waarom?
  Hier zitten 2 aspecten aan
  • Bepaal voor jezelf: ‘Wat is het doel van de communicatie-uiting, wat wil je bereiken’
  • Leg in je berichtgeving de context van de boodschap uit (‘waarom doen we wat we doen’)
 • Wanneer? 
  • Wat is het beste moment? Bepaal op welk moment je wat wilt communiceren. 
  • Communicatie hoeft zich niet te beperken tot het moment dat er resultaten zijn. Ook tussenresultaten kunnen interessant zijn. Of informatie over de samenwerking met ervaringsdeskundigen of lokale partijen. Of een verslag van een bijeenkomst. 
  • Volg ook de ontwikkelingen om je heen. Soms kan er iets in het nieuws zijn waarop je kunt inhaken.
 • Welke middelen en kanalen?
  • Zoek uit op welke manier en via welke kanalen iedere doelgroep zelf het liefst benaderd wordt. Wat past bij de doelgroep: bijvoorbeeld een filmpje in plaats van tekst. Op welke platforms haalt de doelgroep informatie.
  • De meest effectieve communicatie is communicatie die het tweegesprek benadert. Het tweegesprek is direct en persoonlijk en geeft ruimte voor dialoog. Zoek naar middelen die zo dicht mogelijk in de buurt komen.

Voorbeelden van communicatiemiddelen
Quote, Panel, Online kennismarkt, Vlogs, Stel je praktijkvraag module, Pers, Interview, Artikel, Twitter, Facebook, LinkedIn, Fotowedstrijd, E-zine/nieuwsflitsen, Bijeenkomst.

Oefening
Stel je voor dat je aan het eind van je project bent beland. Welk(e) product(en) heb je dan opgeleverd?
Kruip in de huid van je doelgroep: verplaats je in mensen met een (verstandelijke) beperking en hun naasten en vertel aan hen wat het project heeft opgeleverd en wat zij daar aan hebben.

Volgende keer gaan we in op de volgende onderwerpen

 • workshop social media
 • ervaringen uitwisselen
 • implementatie én communicatie (onlosmakelijk met elkaar verbonden)

Als toetje… meer over Twitter
In de workshop is aangegeven dat er behoefte is om meer te weten over het gebruik van social media. Hier al vast een voorzetje over twitter. Met Twitter kun je snel een groot bereik hebben als je iets wilt communiceren. Je hebt direct (persoonlijk) contact met je volgers.

Twitter is ook een waardevol kanaal om te monitoren wat er leeft, om te luisteren. Door bepaalde personen en organisaties te volgen, (je krijgt dan alle berichten van die persoon/organisatie binnen in jouw tijdlijn) krijg je een beeld wat er omgaat.

Met Twitter kun je ook op elkaar reageren. Je kunt de dialoog aangaan met je doelgroepen. Je kunt dus ook onjuiste informatie bijstellen. Je kunt zaken toelichten.

140 tekens
Je hebt slechts 140 tekens tot je beschikking.
Dat heeft ook een voordeel: het dwingt je om je boodschap kernachtig en helder te formuleren.
Je kunt overwegen om bepaalde woorden (zoals lidwoorden) weg te laten, maar zorg er wel voor dat de tekst nog te volgen is.

Via een url (webadres) in je tweet kun je mensen verwijzen naar meer achtergrondinformatie (een nieuwsbericht, webpagina of digitaal artikel). Twitter vermeldt altijd 23 tekens van die url in het bericht. Gebruik je een url, trek dan van de 140 tekens 23 tekens af om je boodschap te formuleren.

Projectleidersbijeenkomst 21   Projectleidersbijeenkomst 22

Timing
Twitter is een snel medium. Hoe meer personen en organisaties iemand volgt, hoe meer berichten iemand binnen krijgt, en hoe sneller berichten in iemands tijdlijn naar beneden zakken (uit beeld verdwijnen). Denk daarom goed na wanneer je tweet uitdoet.

Je kunt snel inspringen op actuele ontwikkelingen. Als er op een gegeven moment over een onderwerp veel getwitterd wordt, en over dat onderwerp heb je ook iets te zeggen, dan kun je proberen daar (snel) op in te haken met een eigen tweet. Dat vergroot de kans dat jouw bericht opgepikt wordt.

@
Een mention is @ in combinatie met de naam van een andere twitteraar
Je gebruikt dit om iemand/een organisatie een directe melding te geven van jouw bericht.
Als je de mention aan het begin van een tweet zet, komt het bericht alleen in de tijdlijn van deze persoon/organisatie en in de tijdlijn van de mensen die zowel jou als de geadresseerde volgen. Zet je de mention ergens midden in het bericht, dan komt jouw tweet binnen op de tijdlijn van al jouw volgers.

#
Een hekje, hashtag, voor een woord vergroot de kans dat twitteraars die zoeken op dat onderwerp jouw tweet vinden. Onderzoek wat veelgebruikte hashtags zijn.

Retweet
Om een bericht van een ander te delen met jouw volgers kun je een bericht retweeten. Zo wordt het bereik van dat bericht groter. Je kunt als je een tweet gepland hebt voor een bepaald tijdstip, vooraf (via een mailtje of telefoontje) vragen aan anderen die een groot bereik hebben of ze jouw bericht willen retweeten.

Twitter tips

 • Gebruik je gezond verstand.
 • Realiseer je dat alles wat je zegt lang openbaar blijft.
 • Wees ambassadeur van je project.
 • Er is niets mis mee om je privé twitter account te gebruiken om over je netwerk/project te twitteren: het maakt je communicatie persoonlijker en dat werkt goed. Gebruik je je privé Twitter account ook om over je netwerk/project te twitteren, besef dan wel dat je ook zakelijke volgers hebt. Alles wat je zegt straalt ook op je project/netwerk af.
 • Je kunt in je ‘bio’ duidelijk maken dat het geen officiële account is van je project/netwerk, organisatie.
 • Vermijd jargon.
 • Verspreid geen vertrouwelijke informatie. Twitter is een ‘open’ medium.
 • Blijf bij je eigen specialisme.
 • Ga aan de slag en wees niet bang.

Zolang je bovenstaande tips opvolgt voorkom je grote missers. Dus ga aan de slag. Twitter is een vluchtig medium, dus een wat minder geslaagde tweet zakt vanzelf naar beneden in de tijdlijn van je volgers.

Dank voor je deelname en aanwezigheid en wordt vervolgd… op dinsdag 7 november tijdens de volgende Netwerkbijeenkomst! De PPT presentaties van de sprekers zijn alleen voor degenen die aanwezig waren op de bijeenkomst op te vragen bij Judith Oosterom, j.oosterom@vilans.nl

Meer informatie

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.