Toon zoekbalkToon menu

Inclusie

Nieuw: Hulpmiddel versterken medezeggenschap 05/06/2019

Er is een nieuw hulpmiddel voor cliëntenraden, familieverenigingen en familieverbanden: het Hulpmiddel versterken medezeggenschap. Met het hulpmiddel kunnen onder meer cliëntenraden aan de slag om de medezeggenschap te versterken.

Het afgelopen jaar werkten KansPlus en het LSR vanuit de Kwaliteitsagenda
Gehandicaptenzorg aan een project om cliëntenraden (en familieverenigingen en –
verbanden) binnen de gehandicaptenzorg meer invloed te geven op het beleid van de
zorgaanbieder. Het Hulpmiddel versterken medezeggenschap is het resultaat van dit
project.

Met dit hulpmiddel kan de cliëntenraad, ook in samenwerking met de bestuurder of
manager, aan de slag. De cliëntenraad evalueert op drie onderdelen: hoe hij zelf aan de
medezeggenschap werkt, hoe de samenwerking met de bestuurder verloopt en hoe het
contact met de achterban vorm krijgt. De cliëntenraad bespreekt wat goed gaat en wat
beter kan en maakt van de belangrijkste verbeterpunten een actieplan. Met het actieplan kan de cliëntenraad concreet aan de slag om de medezeggenschap te versterken.

Zelf aan de slag

Met de ervaringen uit pilots met acht cliëntenraden en twee familieverenigingen kwam het hulpmiddel tot stand. Nu kunnen anderen er zelf mee aan de slag. Het hulpmiddel is met bijbehorende werkvormen gratis te downloaden van de website meepraten.net.

Drie versies 

Het hulpmiddel bestaat in drie versies:

  • Eén voor cliëntenraden in makkelijke taal

  • Eén voor cliënten- en verwantenraden

  • Eén voor familieverenigingen en familieverbanden.

Nadere informatie kunt u krijgen via:
Dickie van de Kaa, Kansplus (06-46775343, d.vandekaa@kansplus.nl)
Emiel Dekker, LSR (030-2937664, e.dekker@hetlsr.nl)

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.