Toon zoekbalkToon menu

Kind en jeugd

Verbetering in zorglandschap Jeugd mogelijk 09/08/2017

De VGN heeft samen met jeugdhulpaanbieders, gemeenten, Rijk en andere branches een statement uitgebracht over hoe zij jeugdigen en gezinnen beter kunnen helpen met zorg en hulp die aansluit bij wat echt nodig is, dichtbij huis. De aanzet werd gegeven bij de 24-uurssessie Zorglandschap op 11 en 12 juli in Drieberen.

VGN-zorglandschap-jeugd-jeugdigen-samenwerking-verbetering-ketensamenwerking

Alle aanwezigen beloven de afspraken die zijn voortgekomen uit 24-uurssessie na te leven. Download hier het volledige statement.

Resultaten 24-uurssessie Zorglandschap

Een betere regionale samenwerking is mogelijk als de focus ligt op onderstaande punten, namelijk:

 1. Bieden van passende hulp, ook bij complexe zorgvragen
 2. Versterken en verbeteren van de ketensamenwerking
 3. Leren van elkaar en daarnaar handelen

1. Bieden van passende hulp bij complexe zorgvragen

Om ervoor te zorgen dat elk kind op de korte termijn passende hulp krijgt is onderstaande nodig, namelijk:

 • Inrichting of versterking van regionale expertteams die bij complexe zorgvragen adviseren over passende jeugdhulp en hierover een bindend advies uitbrengen. Het monitoren van de effectiviteit van de regionale zorgteams kan hierbij helpen.
 • Inrichting van een landelijke steunstructuur, zodat er men een oproep kan doen als er regionaal geen passende oplossing komt.

2. Versterken en verbeteren van de ketensamenwerking

Een betere ketensamenwerking is mogelijk aan de hand van onderstaande punten, namelijk:

 • gesprek voeren met professionals en waardering uiten voor het werk dat ze leveren. Daarbij wordt er geïnvesteerd in adequate ondersteuning, opleiding, versterking van beroepsprofiel, stabiliteit, comfort en perspectief.
 • aanbieders vragen om meer focus te leggen op een aantal kernregio's en jeugdregio's vragen om zich te richten op een aantal kernspelers. Hierdoor wordt het totale aanbod voor jeugdigen beter beschikbaar.
 • inzetten op het versterken van basisjeugdhulp met expertise uit de specialistische jeugdhulp.
 • aanbieders verzoeken om jeugdigen perspectief te bieden met creatieve en vernieuwende aanpakken. Daarbij denken we aan meerjarige contracten, waardoor er de nodige rust en ruimte ontstaat bij deze doelgroep.

3. Leren van elkaar en daarnaar handelen

Om de zorg voor de jeugd te verbeteren is samenwerking en samen leren nodig. Dit kan door:

 • professionals ruimte en flexibiliteit bieden om te leren. (Voorbeeld: door het aanbieden van een contract ruimte bieden voor consultatie, intervisie en collegiale toetsing).
 • het laten voeden door 'anders denkenden', waardoor sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen beter inzichtelijk worden. (Voorbeeld: inzet van een visitatiecommissie).
 • organisatie van leertafels, waarbij deze centrale vraag centraal staat: ‘Met de kennis van nu, zouden we dan dezelfde keuzes maken en zo niet, wat betekent dit voor onze huidige werkwijze?’

Bron: VGN

Lees ook: