Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Tweede Kenniskaravaan Gewoon Bijzonder 03/07/2018

Het Netwerk Samen Kunnen Kiezen (onderdeel van ZonMw programma Gewoon Bijzonder) organiseerde op 13 juni een geslaagde 2e Kenniskaravaan voor Gewoon Bijzonder. Het thema zelfbepaling van mensen met een verstandelijke beperking stond tijdens deze middag centraal.

kennis-karavaan-bijeenkomst-gewoon-bijzonderZelf bepalen hoe je je leven in wilt richten klinkt vanzelfsprekend. Voor veel mensen met een beperking is dat echter niet zo. In het Netwerk Samen kunnen Kiezen (SKK) wordt daarom in verschillende deelprojecten gewerkt aan het onderbouwen en ondersteunen van zelfbepaling van mensen met een verstandelijke beperking.

Het Netwerk SKK is een initiatief van prof. dr. Petri Embregts, verbonden aan de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (een samenwerkingsverband tussen zorgorganisaties Amarant Groep, Amerpoort, ASVZ, Dichterbij, Koraal, Lunet Zorg, Prisma, Radar, SDW, Severinus, Sherpa, S&L Zorg, Tragel en Zuidwester, cliëntenorganisatie LFB en Tilburg University) en prof. dr. Carlo Schuengel (verbonden aan de Academische Werkplaats VU 's Heeren Loo). Ook BOSK, Per Saldo, de Rijksuniversiteit Groningen en RINO Zuid nemen sinds de start deel aan het Netwerk SKK.

Reflectie op het belang van zelfbepaling

De Kenniskaravaan vond plaats bij Prisma (Landpark Assisie), partner in het Netwerk SKK, waar de deelnemers werden ontvangen met een goed verzorgde lunch. Om 13:00 uur vond de plenaire start van de Karavaanbijeenkomst plaats in de kapel, waar de deelnemers bij binnenkomst werden getrakteerd op pianomuziek door Sjoerd van Heesch.

Gastheer Jac de Bruijn (Raad van Bestuur Prisma) heette de deelnemers van harte welkom op het Landpark en in de kapel. Hij benadrukte de functie van de kapel als reflectie- en vormingsplek, waar mensen ervaren, leren, ontwikkelen en beleven. Voor de deelnemers aan de Kenniskaravaan was de kapel een plek om te reflecteren op het belang van zelfbepaling in de zorg, aan mensen met een beperking.

Vanuit je eigen perspectief het gesprek aangaan

Hilair Balsters (Kennisplein Gehandicaptensector Vilans) lichtte kort de meerwaarde van Gewoon Bijzonder toe, een gelaagd onderzoeks- en kennisprogramma waarin onderzoek en praktijk nadrukkelijk met elkaar het gesprek aangaan. Ook tijdens deze goed bezochte Kenniskaravaan waren onderzoekers, co-onderzoekers en ervaringsdeskundigen, coaches, begeleiders, gedragsdeskundigen, beleidsmakers en docenten aanwezig. 

kennis-karavaan-samen-kunnen-kiezen-gewoon-bijzonder

Nieuwe tekeningen maken

In een vraaggesprek met Hilair gaf Marc Bindels (Raad van Bestuur Amarant Groep en voorzitter AWVB) een aantal mooie voorbeelden van het op andere wijze inhoud geven aan zelfbepaling voor mensen met verstandelijke beperking(en): “Dat vraagt om buiten de lijntjes te kleuren en soms ook om nieuwe tekeningen maken.” Het openstaan voor de ander creëert meer creativiteit en geeft nieuwe inzichten in hoe aan zelfbepaling vorm en inhoud kan worden gegeven. Hierin zou, ook met het sociaal domein, meer kunnen worden samengewerkt, aldus Bindels.

Autonomie, verbondenheid en competentie

kennis-karavaanbijeenkomst-onderzoeker-kennisPetri Embregts (hoogleraar AWVB) benadrukte het belang van de samenwerking in het Netwerk Samen Kunnen Kiezen tussen onderzoek, cliëntenorganisaties, zorgorganisaties en onderwijs. Samen ontwikkelen en delen deze partners kennis over autonomie, verbondenheid en competentie; de drie basisbehoeften die ten grondslag liggen aan zelfbepaling. “We zien het belang van verbondenheid tussen ouders, cliënten en begeleiders om regie te hebben over het eigen leven. En we leren van co-onderzoekers waarom het zo belangrijk is om ervaringsdeskundigheid te kunnen inbrengen in onderzoek.” In een filmfragment onderstreept Anneke van der Cruijsen als ervaringsdeskundige het belang van zelfbepaling. 

Belevingsparcours

Bas Bijl (Programmaleider Wetenschappelijk Onderzoek en Kennismanagement ’s Heeren Loo) introduceerde het belevingsparcours. Deelnemers konden in drie korte workshops naar keuze het begrip zelfbepaling zelf ervaren. Onderzoekers, co-onderzoekers en ervaringsdeskundigen maakten op verschillende manieren duidelijk wat zelfbepaling inhoudt en hoe je zelfbepaling van mensen met een beperking kunt ondersteunen. Onder leiding van Carlo Schuengel (hoogleraar VU) werd tenslotte aan het eind van de dag de balans opgemaakt. De workshopleiders deelden hun ervaringen tijdens de workshops. Na de plenaire afsluiting werd bij een borrel nog even nagepraat.

Een greep uit de reacties van deelnemers aan de 2e Kenniskaravaan:

“Leuk en inspirerend om de kennis en ervaringen van professionals en ervaringsdeskundigen samen te zien tijdens deze dag”

“Stel eens wat vaker de vraag wat de ander belangrijk vindt!”

“Inspirerende omgeving, goede interactieve oefeningen (eye openers). Contacten gelegd om ervaringen uit te wisselen – gaat daadwerkelijk gebeuren.”

“Betrokken onderzoekers, inzichten & praktische handvatten, grote waardering voor de aanwezigheid en inbreng van ervaringsdeskundigen.”

"Het wordt mij nu pas duidelijk dat zelfbepaling niet hetzelfde is als gaan voor je autonomie, maar ook voor je verbondenheid en je competentie."

Over Netwerk Samen Kunnen Kiezen

Netwerk Samen Kunnen Kiezen is een project binnen het programma Gewoon Bijzonder. Het project wil de autonomie voor mensen met een verstandelijke beperking verbeteren. Zodat mensen met een verstandelijke beperking en een intensieve zorgvraag, en hun naasten, meer hun eigen keuzes kunnen maken en daar tevredener over zijn. Lees meer over dit project.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.