Toon zoekbalkToon menu

Verstandelijke beperking

Bijeenkomst 'Kennisbeleid, waar staan we nu?' 12/09/2017

De VGN organiseert op 29 september een netwerkbijeenkomst voor leden. Daarbij willen ze de balans opmaken van zo'n tien jaar actief kennisbeleid bij de VGN en in de praktijk bij gehandicaptenzorgaanbieders.

VGN-bijeenkomst-kennismanager-kennisbeleid-directeur-manager


Ben je kennismanager?

De VGN verstaat onder een kennismanager degenen die zich binnen hun organisatie actief met kennisbeleid bezig houden en een aansturende/richtinggevende rol vervullen. Bijvoorbeeld: directeuren, managers van kennis- en expertisecentra, directiesecretarissen, onderzoeks- en kwaliteitscoördinatoren, opleidingsfunctionarissen en beleidsmedewerkers. Het gaat daarbij wel om kennismanagers van lid instellingen van de VGN.

Programma

Een belangrijk onderdeel van het programma vormt het leren van de eigen (good/bad) practices op het terrein van kennismanagement. Daarom wordt al in het aanmeldformulier aan de deelnemer gevraagd om hierover informatie te geven. De VGN verwerkt dit vervolgens op posters. Let op: als er vanuit een organisatie meerdere deelnemers zijn, kan ook gezamenlijk een casus worden aangeleverd.

Datum: 29 september 2017 
Tijd: 9:30 - 14:00 
Locatie: The Colour Kitchen, Utrecht

  • Inloop en bekijken posters met eigen good/bad practices kennismanagement
  • Opening door dagvoorzitter Henk Kouwenhoven
  • Casus kennismanagement bij Heineken door Tony Wegewijs
  • Terugblik verleden: kennisbeleid VGN 2007- 2017 door Marion Kersten, kennisbeleid bij een VGN-lidorganisatie door Hanneke Kooiman en masterclass Kennismanagement 2007-2017 door Annelies Kleijsen
  • Introductie van het heden door Hilair Balsters met aansluitend kennis speeddates over de meegebrachte good/bad practices
  • Toekomst: peer assist door Annelies Kleijsen (DNV), over het programma professionalisering en vakmanschap
  • Netwerklunch

Aanleiding bijeenkomst

Het kennislandschap is in veel opzichten doorontwikkeld. Daarom wil de VGN de balans opmaken van tien jaar actief kennisbeleid bij de VGN en leden. Tijdens de bijeenkomst willen ze onderstaande antwoorden in kaart brengen:

  • Welke good practices op het gebied van kennismanagement zijn er overal in het land?
  • Wat leveren deze op aan betere kwaliteit in de zorg, klanttevredenheid, efficiency en marktpositie?
  • waar is de komende jaren extra aandacht vanuit het kennisbeleid voor nodig?