Toon zoekbalkToon menu

Samen werken in de wijk

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg positief ontvangen 13/01/2017

Het Vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg dat eind vorig jaar is ingediend bij Zorginstituut Nederland is positief ontvangen. Het nieuwe kader draagt bij aan meer kwaliteitsbewustzijn, leren en ontwikkelen. In 2017 starten zorgaanbieders met de implementatie ervan.

Vernieuwd Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Diverse partners uit de gehandicaptenzorgsector werkten de afgelopen twee jaar samen aan het kader. In 2017 moeten alle zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg starten met de implementatie ervan. Het definitieve kwaliteitskader is tot stand gekomen na enkele succesvolle proeftuinen waarin de proefversie werd getest. De proeftuinen leken vooral te zorgen voor een verschuiving van kwaliteit van dienstverlening, naar een invulling van kwaliteit aangepast op de wensen van de individuele cliënt.

Focus op kwaliteitsbewustzijn en leren

Het vernieuwde kwaliteitskader draagt bij aan meer kwaliteitsbewustzijn, leren en ontwikkelen. Er is veel aandacht voor keuzevrijheid van het individu, de medewerker-cliëntrelatie en teams hebben meer tijd voor zelfreflectie. Zorginstituut Nederland laat weten tevreden te zijn met het vernieuwde kwaliteitskader. Op deze manier wordt de zorg aan mensen met een beperking gemonitord en verbeterd. 

Volop lof voor nieuwe kwaliteitskader

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid en de Tweede Kamer zijn eveneens positief en noemen de gehandicaptenzorg een voorloper. Kamerleden hebben Van Rijn gevraagd het kader toegankelijk te maken voor alle aanbieders van gehandicaptenzorg. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) organiseert in januari en februari informatiebijeenkomsten voor zorgprofessionals over de implementatie van het kwaliteitskader. Lees meer over de informatiebijeenkomsten op de website van de VGN. 

Bron: Nationale Zorggids

Lees meer over de proeftuinen kwaliteitskader gehandicaptenzorg