Toon zoekbalkToon menu

Ouder wordende cliënten

‘Maak bewegen leuk voor mensen met een beperking’ 20/09/2019

21 september was het Wereld Alzheimer Dag met als thema bewegen. Bewegen draagt namelijk bij aan het voorkomen van dementie. Maar hoe krijg je mensen met een beperking aan het bewegen? Gelukkig hoeft ‘zorgen voor meer beweging’ helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Dat zeggen bewegingswetenschapper Alyt Oppewal en geriatrisch fysiotherapeut Richard Smit.   

dementie-bewegen-beperkingOp 21 september startte ook de campagne ‘(H)erken jij dementie?’. Met een belangrijke reden, want dementie komt bij mensen met een beperking namelijk vaak voor. Daarnaast is het lastig om dementie bij hen te herkennen. De campagne wil daarom zorgdragen voor meer bewustwording en nodigt uit om met elkaar in gesprek te gaan.  

Een zo goed mogelijk leven leiden 

Om de kans op dementie te verkleinen, is voor mensen met een beperking beweging dan ook extra belangrijk. Alyt: ‘Het helpt hen om gezond te blijven, zowel geestelijk als lichamelijk. In het Goud-onderzoek hebben we aangetoond dat hoe fit iemand is, een belangrijke voorspeller is voor zijn functioneren in de toekomst. Juist omdat mensen met een beperking vaak niet heel zelfredzaam zijn, is gezond blijven voor hen extra belangrijk. Waar je kwaliteit van leven kan winnen, moet je dat ook doen.’  

‘Ze zijn al zo moe en druk, het is goed zo’ 

‘Vaak wordt er bij ouderen met een beperking gedacht “laat ze nou lekker, we moeten niet meer zoveel van ze vragen” terwijl het juist voor hen zo belangrijk is om fit te blijven.’ Richard: ‘Dat herken ik. Er wordt dan gedacht “ze zijn al zo moe en druk, het is goed zo.” Of: “ze zijn hun leven al zo druk geweest.” Ergens ook begrijpelijk, het kan soms lastig zijn om passende activiteiten te bedenken en cliënten te motiveren.’  

Duo-fiets en zwemmen werken goed  

Alyt: ‘De motivatie moet namelijk van twee kanten komen. Niet alleen de persoon met een beperking moet gemotiveerd zijn, ook de begeleider zelf. Cliënten zijn immers vaak afhankelijk van iemand die met ze meegaat of motiveert.’ Richard: ‘Daarom helpen activiteiten waarbij iedereen het leuk heeft. Zwemmen is zo’n activiteit bijvoorbeeld. Of de duofiets: dat vinden mensen geweldig.’ 

Geen tijd 

Alyt: ‘Ik kan me wel voorstellen dat begeleiders al snel denken dat ze hier geen tijd voor hebben. Daar komt bij dat begeleiders ook niet zijn geschoold om iemand aan het bewegen te krijgen. In het onderzoek ‘De krachten gebundeld’ wordt daarom ook een scholingsprogramma ontwikkeld voor begeleiders op het gebied van een goede leefstijl. Je ziet nu vaak dat het stimuleren van beweging vaak hangt aan iemands persoonlijke ideeën hierover. Als begeleiders zelf actief zijn en bewegen heel belangrijk vinden, zullen ze anderen ook sneller motiveren.’  

‘Hoeft niet ingewikkeld te zijn’ 

Richard: ‘Medische zorg staat vaak nog bovenaan het lijstje van zorgprofessionals. Maar meer beweging hoeft niet ingewikkeld te zijn. Je kunt al zorgen voor meer bewegen door cliënten meer alledaagse taken zelf te laten doen. Bijvoorbeeld: iedereen brengt zijn eigen was naar de wasmachine. Een goede tip is om ook eens met de dagbesteding om tafel te gaan zitten om samen creatieve oplossingen te bedenken. Als de dagbesteding niet al te ver weg is van de beschermde woonvorm, zouden mensen met een beperking daar ook naartoe kunnen lopen, in plaats van met de bus.’ 

Richt je op aandacht en contact 

Alyt: ‘Een ander succesfactor is om je vooral te richten op de aandacht en het contact, waardoor het bewegen een soort bijzaak wordt. Zo ken ik een zorgorganisatie waar ze iemand iedere dag een brief naar de postkamer lieten brengen. Daardoor had hij ook even een praatje en voelde hij zich nuttig.’ Richard: ‘Het is belangrijk dat het bewegen leuk is. Zo werkt muziek opzetten of samen een liedje zingen ook goed om deze groep uit te nodigen tot bewegen. Daarnaast is het de kunst om uit te zoeken wat mensen bezighoudt en daarbij aan te sluiten. Als iemand thuis altijd heeft meegeholpen in het huishouden, is de kans groot dat hij dat in de beschermde woonvorm ook leuk zal vinden.’   

Beweegtuin met leuke kleuren 

Tot slot kan een omgeving die uitnodigt tot bewegen goed werken. Richard: ‘Dit creëer je bijvoorbeeld door het aanleggen van een beweegtuin. Een beweegtuin stimuleert om regelmatig en met plezier te bewegen. Mensen die dan van A naar B moeten lopen, kunnen dan bijvoorbeeld trappetjes nemen, of over verschillende ondergronden lopen.’ Alyt: ‘Om mensen te triggeren helpt het dan als het er leuk uitziet.’ Richard: ‘Zeker, leuke kleuren helpen daarbij goed. Daarbij moet je aansluiten op wat mensen kunnen. Als je bijvoorbeeld voor ouderen een rekstok gaat ophangen, dan gaan ze daar niets mee doen.’  

Meer weten? 

Bekijk de infographic ‘Beweegrichtlijnen voor mensen met een beperking’ voor tips om bewegen te stimuleren. Onder andere het Erasmus MC en het Kenniscentrum Sport werkten daaraan mee.  

herken-jij-dementie-campagneOver Alyt en Richard

Richard is geriatrisch fysiotherapeut binnen Stichting Philadelphia Zorg. Alyt is bewegingswetenschapper bij de Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten aan het Erasmus MC. Zij is projectleider van het GOUD-onderzoek en is betrokken bij het programma ‘(H)erken jij dementie?’  

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.