Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Eerste resultaten van netwerk Krachten Gebundeld! 10/12/2018

Onderzoeksnetwerk 'Ondersteunen gezonde leefstijl: De Krachten Gebundeld' zoekt uit hoe je voor mensen met een verstandelijke beperking een omgeving creërt die hen ondersteunt en stimuleert om gezond te leven. Begeleiders hebben hierin een belangrijke rol blijkt uit onderzoek.

krachten-gebundeld-gewoon-bijzonderGegevens verzamelen 

Er zijn interviews afgenomen bij 28 begeleiders van 7 zorgorganisaties. Op basis van de data in de interviews is een analyse gemaakt. Daarbij is gekeken naar de ondersteuningsbehoefte van begeleiders op het gebied van voeding en beweging voor mensen met een verstandelijke beperking.

Begeleiders geven aan dat ze op de volgende gebieden nog ondersteuning nodig hebben:
  • omgeving en hulpmiddelen
  • sociale/professionele rol en identiteit
  • sociale invloed
  • vaardigheden
  • kennis.
Op basis van de informatie wordt een e-learning en training ontwikkeld. 

Drie deelprojecten

De onderzoekers van het netwerk Krachten Gebundeld! bekeken welke manieren het gedrag van mensen met een verstandelijke beperking kan veranderen. Daarbij is vooral gekeken naar gezond eten en bewegen.

Project 1: informatie verzamelen

Uit de eerste observaties blijkt dat de eerste 10 begeleiders gebruik maken van verschillende manieren om gezond gedrag bij mensen met een matige tot (zeer) ernstige verstandelijke beperking te ondersteunen. Voorbeelden van twee manieren: 
  • feedback geven op uitvoering van het gedrag
  • gedrag uitleggen
Via de training willen de onderzoekers begeleiders bewust maken van het toepassen van gedragstechnieken. 

Project 2: Cursus maken voor begeleiders

Teind 2018 werken de onderzoekers aan het maken van een cursus voor begeleiders. Dit doen ze met cliënten, verwanten, begeleiders, experts (fysiotherapeuten, diëtisten, bewegingsagogen en gedragswetenschappers), de betrokken zorgorganisaties en onderwijsontwikkelaars.

Project 3: Gebruiken en evalueren cursus

Onderzoekers zijn al begonnen met het werven van teams die mee willen doen aan de cursus. Het gaat om twee teams in Noord-Nederland en twee teams in Midden/Zuid-Nederland. Er heeft zich al een enthousiast team aangemeld. Vanaf maart 2019 start de cursus en deze duurt tot en met de zomer van 2019.

 
 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.